Wsparcie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego jednostki OSP w Piastowie

Miasto Piastów złożyło kolejny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego tym razem o wsparcie zakupu lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie.

Nasz wniosek został przez Samorząd WM rozpatrzony pozytywnie, otrzymaliśmy pomoc finansową w postaci dotacji w wysokości 100 000 złotych.

W środę 25 października br. symboliczny czek odebrali Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Miasta Grażyną Wójcik.

Już wkrótce zakupiony pojazd o masie nieprzekraczającej 3,5 tony typu pick-up, znajdzie swoje zastosowanie podczas różnorodnych działań ratowniczo- gaśniczych. Będzie również wykorzystywany modułowo do transportu przyczepki pompowej, przyczepki transportowej ze zbiornikiem o pojemności tysiąca litrów do przewozu środków gaśniczych lub substancji ropopochodnych w przypadkach rozszczelnień i zapobiegania zagrożeniom dla środowiska, przyczepki logistycznej, na wyposażeniu której znajduje się namiot pneumatyczny z osprzętem i nagrzewnicą do celów kryzysowych. Wychodząc naprzeciw stawianym zadaniom i rosnącej ilości interwencji, razem z zakupionym w zeszłym roku pojazdem UTV, będzie stanowił również kompatybilny zespół zadaniowy przy poszukiwaniach osób zaginionych w trudno dostępnych terenach.
 Powrót