Piastów. Centrum Wi-Fi

Szanowni Mieszkańcy.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.08.2022 r. uruchomiliśmy darmową sieć dostępu do Internetu „Piastów centrum Wi-fi”. W ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” Miasto Piastów uruchomiło 13 HotSpotów w następujących lokalizacjach:




zewnętrzne:

1. punkt zlokalizowany na trybunie „MOSiR Piastów”
2. punkt zlokalizowany na „PATIO przy LO im. Adama Mickiewicza”,
3. punkt zlokalizowany w „Parku im. Bogny i Jerzego Sokorskchi” przy tężni solankowej,
4. punkt zlokalizowany w „Parku św. Stanisława Kostki” przy siłowni plenerowej.   

wewnętrzne:
1. punkt zlokalizowany w budynku Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul, 11 Listopada 2 (Kancelaria);
2. punkt zlokalizowany w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8;
3. punkt zlokalizowany w budynku Świetlicy Środowiskowo - Integracyjnej "Dom Jana Pawła II" ul. 11 Listopada 8;
4. punkt zlokalizowany w Bibliotece Miejskiej w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2a (budynek LO im Adama Mickiewicza w Piastowie);
5. punkt zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Warszawskiej 24 (hol przy sali kinowej);
6. punkt zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie przy ul. Lwowskiej 8;
7. punkt zlokalizowany w budynku MOSiR w Piastowie przy Al. Tysiąclecia 1 (sala posiedzeń rady);
8. punkt zlokalizowany w budynku Willi Millera w Piastowie ul. Bohaterów Wolności 23 (sala biblioteczna);
9. punkt zlokalizowany w przychodni SPZOZ Piastun przy ul. Skorupki 16A.

Całkowita wartość dofinansowania 64.368,00 PLN w podziale:

- Unia Europejska: 51 494,40 PLN
- Budżet Państwa: 12 873,60 PLN


 Powrót