Sprawdź swój pojazd - Strefa Czystego Transportu

1 lipca 2024 r. w Warszawie zaczyna działać pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu.

Obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic. Na tym obszarze ograniczony zostanie wjazd pojazdów emitujących najwięcej trujących spalin. Dzięki temu w mieście spadnie ilość zanieczyszczeń powietrza i poprawi się stan zdrowia jego mieszkańców.

Sprawdź czy Twoje auto jest zwolnione z wymogów: https://sprawdzsct.zdm.waw.pl/ Powrót