Ruszyła budowa hali dla „Piastowskiej Trójki”

Rozpoczęto prace związane z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z budową łącznika do istniejącego budynku. Wykonano już roboty ziemne niezbędne do wykonania fundamentów. Teraz trwa betonowanie ław fundamentowych pod konstrukcję hali.

Wykonawcą prac jest Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Całkowita wartość umowy to ponad 14,5 mln zł, z czego 90% będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obiekt wykonany zostanie w technologii wysokiej energooszczędności z pompami ciepła i ogniwami fotowoltaicznymi, które w pełni pozyskają energię ze źródeł odnawialnych. Hala będzie wyposażona w profesjonalne urządzenia sportowe, a teren wokół niej zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie elementów małej architektury.


 Powrót