Relacja z konferencji otwierającej nowy projekt

W dniu 26 maja 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów”. Organizatorem wydarzenia pt. „ ZIELONO – NIEBIESKA INFRASTRUKTURA JAKO NARZĘDZIE MIAST DO ZAPOBIEGANIA ORAZ WALKI Z NIEKORZYSTNYMI ZMIANAMI KLIMATU”, było Miasto Piastów wraz z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ), Norwegian Association for Green Infrastructure (NFGI).

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele partnerów projektu: Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” oraz Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI).

Na początku wydarzenia zaprezentowano projekt, planowane działania oraz rezultaty i korzyści z jego realizacji. Następnie prelegenci wygłosili referaty dotyczące problematyki wykorzystania zielono-niebieskiej infrastruktury w procesach mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, retencjonowania wód opadowych oraz roli zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzi wykorzystywanych w tych działaniach. Prelegenci odpowiadali również na pytania zadane przez uczestników konferencji.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji.

Projekt pn: „ Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w Mieście Piastów” dofinansowany jest ze środków Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Środowisko, energia i zmiany klimatu, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.


Zapraszam również na YOUTUBE, gdzie dostępny jest zapis transmisji z konferencji.

Ze względów technicznych zapis na YOUTUBE jest podzielony na dwie części.
Zapis  dostępny  pod  linkami:
część 1. https://www.youtube.com/watch?v=Qqm-YA5yWks
część 2. https://www.youtube.com/watch?v=6DJ_46TBEgs

Pliki pdf z prezentacjami z konferencji zostały zamieszczone na stronie: https://konferencje.psdz.pl/konferencja-otwierajaca-projekt-w-piastowie/

Więcej informacji o projekcie i Funduszach EOG można znaleźć na stronach:

https://www.piastow.pl/aktualnosci/samorzad/dotacja-na-zielono-niebieska-infrastrukture#cnt

https://www.piastow.pl/aktualnosci/samorzad/umowa-partnerska-z-polskim-stowarzyszeniem-dachy-zielone-podpisana

www.eeagrants.orgwww.eog.gov.pl


     
 Powrót