A Wersja graficzna
A- A A+

Program Stop Smog

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że Miasto Piastów uruchomiło kolejne działanie na rzecz walki ze smogiem – biorąc udział w rządowym programie STOP SMOG.

Program „Stop Smog” jest realizowany w ramach nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza przez wdrożenie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób „ubogich energetycznie” oraz wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a jego realizacją zajmuje się Gmina.

Program "Stop Smog" różni się od podobnego programu o nazwie "Czyste Powietrze" tym, że jest przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych i będzie realizowany przez gminy . Osoby, które spełnią określone w ustawie warunki będą mogły mieć docieplony budynek, wymienione okna i instalacje grzewcze ponosząc do 10% kosztów inwestycji. 70%  dofinansowania to środki przyznawane Gminie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Pozostałe 20% środków finansowych zapewnia Gmina.

W związku z prowadzonym programem STOP SMOG, prosimy o wypełnienie krótkiej broszury informacyjnej dotyczącej stanu technicznego budynków mieszkalnych jednorodzinnych z terenu naszego miasta.

Dodatkowo zebrane informacje posłużą do określenia stanu technicznego zabudowań mieszkalnych na terenie Gminy Piastów pod kontem doboru optymalnych działań i programów dofinansowujących inwestycje dotyczące wymiany źródeł grzewczych, termomodernizacji oraz  instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).


Prosimy o wypełnienie ankiety, która będzie rozdawana przez upoważnione osoby oraz wrzucanie do urn ulokowanych w Urzędzie Miasta przy głównym wejściu oraz przy Wydziale Utrzymania Miasta UM Piastowa.

WZÓR ANKIETY: TUTAJ

Jeżeli ktoś życzy sobie otrzymać ankietę w wersji elektronicznej, wypełnić i odesłać,  prosimy o kontakt na adres e-mail: stopsmog@piastow.pl 

Informujemy o ważności tego badania, ponieważ zebranie tych informacji z terenu całego miasta daje szansę na uzyskanie niemal pełnego dofinansowania na wymianę pieca i termomodernizację budynków „ubogich energetycznie” w Piastowie, co zaowocuje znacznym zmniejszeniem smogu w naszym mieście. A w przyszłości pozwoli starać się i dobrać programy dofinansowujące dla pozostałych mieszkańców w miarę potrzeb technicznych i finansowych.W przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić pod numery:

505 636 900,
509 715 966,

UM Piastowa do Wydziału Utrzymania Miasta 22 770-52-43  
e-mail: stopsmog@piastow.pl


 Powrót