Pomagamy uchodźcom wojennym z Ukrainy

W związku z zaistniałą sytuacją agresji zbrojnej na Ukrainę i zagrożenia życia obywateli tego kraju mamy obowiązek zorganizowania dla nich pomocy w ramach naszych możliwości. Pierwsze rodziny ukraińskie, a właściwie matki z dziećmi uciekające przed wojennym zagrożeniem już znalazły bezpieczne schronienie w naszym mieście. 

Zwracam się do mieszkańców Piastowa z prośbą o życzliwość dla uchodźców wojennych z Ukrainy, których już gościmy i wszystkich, którzy do nas w najbliższym czasie przybędą. Wszyscy mamy nadzieję, że ta straszna wojna wkrótce dobiegnie końca i będą mogli bezpiecznie powrócić do swojej ojczyzny.


Ale zanim to nastąpi, okażmy im solidarność i otoczmy życzliwą opieką. Sprawmy, by ten czas ich cierpienia nie przerodził się w traumę, ale odwrotnie – dał nadzieję i siłę do przetrwania. Także dzięki naszej pomocy. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla naszych sióstr i braci z Ukrainy. Wierzę, że okazaną w tym trudnym czasie życzliwość i gościnność mieszkańców Piastowa zachowają oni trwale w swoich sercach.

Grzegorz Szuplewski

Burmistrz Miasta Piastowa


Stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Piastowa: https://www.piastow.pl/aktualnosci/samorzad/solida...


W celu koordynacji działań związanych z akcją pomocy wydane zostało 28 lutego Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie powołania Zespołu ds. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Pracuje on w ramach utworzonego 11 marca 2020 roku Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zespół koordynuje na terenie Miasta Piastowa działania w zakresie:
- pomocy w zakwaterowaniu, pomocy rzeczowej i socjalnej uchodźcom wojennym z Ukrainy opieki medycznej, pomocy psychologicznej i doradztwa
- wsparcia i opieki edukacyjnej
- pomocy w organizacji codziennych spraw, takich jak: kontakt z urzędami, przygotowanie pism i wniosków oraz ich tłumaczenia koordynacji działań organizacji, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się pomocą uchodźcom
- podejmowania innych działań pomocowych, takich jak udzielanie bieżących informacji, redagowania komunikatów, organizacja spotkań itp.

Zobacz:
Komunikat Zespołu z dnia 10 marca


INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię dedykowaną osobom potrzebującym pomocy. Aby uzyskać informację, w zakresie między innymi punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce należy zadzwonić pod nr: +48 47 721 75 75. Szczegółowe informacje dla obywateli Ukrainy dostępne są również na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod adresem: http://www.gov.pl/web/udsc/ukraina.

Informuję również, że punktem kontaktowym w sprawie cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego jest Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kontakt telefoniczny z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego możliwy jest przez całą dobę pod numerami telefonów: 22 595 13 00, 22 595 13 01.

Na portalu https://warszawa19115.pl/dla-obywateli-ukrainy można znaleźć praktyczne informacje – na bieżąco aktualizowane, w językach ukraińskim, polskim i angielskim - przydatne w zarządzaniu kwestiami związanymi z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

PIASTOWSKA LINIA INFORMACYJNA

Od 10 marca działa telefoniczna linia informacyjna obsługiwana przez upoważnionych członków Zespołu w dni robocze w godz. 8.00-20.00. Połączenia linii informacyjnej realizowane będą z wykorzystaniem numeru tel. 608 738 283.

Stałe dyżury informacyjne pełnione w dni robocze, w godz. 16.00 – 20.00. Członkowie Zespołu pełnić będą dyżur w  Urzędzie Miejskim w Piastowie (ul. 1 Listopada 2).

LISTA KONTAKTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM

pomocukrainie@powiat.pruszkow.pl

tel. 22 738-14-67

KOORDYNATOR

Agnieszka Kuźmińska, agnieszka.kuźmińska@powiat.pruszkow.pl tel. 22 738-14-08

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, WSPÓŁPRACA Z NGO, CENTRUM INFORMACJI

Marta Jendernalik-Dybała, marta.jendernalik@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738-14-46, 606-640-656

LOGISTYKA

Michał Landowski, michal.landowski@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738-15-55, 785-552-755

EDUKACJA PONADPODSTAWOWA, MIEJSCA ZBIÓREK

Małgorzata Kucharska, malgorzata.kucharska@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738-14-40

OPIEKA MEDYCZNA W SZPITALU POWIATOWYM

Joanna Hajdukiewicz, joanna.hajdukiewicz@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738-14-06

POMOC/OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Marzena Żuk, zowpowiatpruszkow@gmail.com, tel. 22 753-45-56

Monika Gromadzińska – Miszczak, kontakt@pruszkowporadnia.pl, tel. 22 758-68-29

ZATRUDNIENIE/PRACA

Monika Buczyńska, mbuczynska@puppruszkow.pl, tel 22 770-20-45

BAZA NOCLEGOWA/ZAKWATEROWANIE

Waldemar Pielat, waldemar.pielat@powiat.pruszkow.pl, tel. 604-937-384

KOMUNIKACJA Z WOJEWÓDZKIMI I GMINNYMI ZESPOŁAMI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Szymon Kurek, szymon.kurek@powiat.pruszkow.pl, tel. 22-734-08-88

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA I INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW

Daniel Buraczewski, d.buraczewski@pcpr.pruszkow.pl, tel. 22 738-15-05

SPRAWY INFORMACYJNE

Sylwia Ładna, sylwia.ladna@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738-15-24


FORMULARZ DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ UDZIELIĆ POMOCY

Informuję, że dostępny jest dedykowany ogólnopolski formularz:
https://pomagamukrainie.gov.pl/ na którym zarówno darczyńcy jak i osoby potrzebujące mogą przekazać stosowne informacje.

MATERIAŁY POMOCNICZE:
- Wniosek o świadczenie jednorazowe 300 zł
- Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół
- Lista artykułów możliwych do wysyłki
- Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy
- Komunikat dot. szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej
- Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy
- Pakiet informacyjny
- Numery PESEL dla obywateli Ukrainy

Informacje dla osób pochodzących z Ukrainy na temat programu pomocy finansowej UNHCR https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/

Інформація для прибулих до Польщі з України інформацію про готівкову допомогу УВКБ ООН у https://help.unhcr.org/poland/uk/%d1%96%d0%bd%d1%8...
INFORMACJE O AKCJACH WSPIERAJĄCYCH NA TERENIE PIASTOWA:
- Zbiórka Hufca ZHP Piastów
- Pomoc opiekuńcza dla dzieci uchodźców z Ukrainy
- Pomoc ma Moc - zbiórka i punkt wydawania odzieży

ULOTKI


 Powrót