A Wersja graficzna
A- A A+

Piastów w czerwonej strefie

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie premiera zwiększające obostrzenia przeciwepidemiczne od 24 października.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ustala, że stan epidemii (strefa czerwona) występuje na terenie całego kraju.
Sklepy, restauracje i sanatoria

Zgodnie z nowymi obostrzeniami rządu, od soboty obowiązuje zakaz stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji; będą mogły sprzedawać swoje dania jedynie na wynos przez okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia.

Ograniczenia obejmą także handel. W sklepach obowiązują limity 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 m kw., a w lokalach powyżej 100 m kw. limit będzie wynosił 1 osobę na 15 m kw.

Zawieszona zostaje działalność sanatoriów; będzie jednak możliwość dokończenia trwających turnusów.

W całym kraju zawieszona zostaje działalność siłowni, basenów, aquaparków. Nie można też organizować imprez okolicznościowych jak m.in. wesela, konsolacje (dopuszczone są tylko imprezy w domach - do 20 osób).

W całym kraju obowiązywać będą ograniczenia w transporcie publicznym; będzie mogło zostać zajętych jedynie 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich.

Zgromadzenia publiczne mogą liczyć maksymalnie 5 osób.


Seniorzy i młodzież

W dalszym ciągu obowiązują godziny dla seniorów, zgodnie z którymi od 10.00 do 12.00 w sklepach zakupy mogą zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu: wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego lub sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego.

Dzieci i młodzież do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką dorosłych (chyba że jadą do szkoły).


Testy i kwarantanna


Rozporządzenie doprecyzowuje kwestie związane z wykonywaniem testów. W myśl nowych przepisów osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej pod kątem wirusa Sars-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do punktu wymazów.

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwał takie dane automatycznie.Szczegółowe informacje o aktualnych zasadach i zaleceniach: www.gov.pl/web/koronawirus


 Powrót