Odpad dasz, drzewko masz - podsumowanie akcji

5 listopada br w Piastowie odbyła się po raz pierwszy akcja pn „Odpad dasz, drzewko masz”

Akcja miała na celu przede wszystkim propagowanie ochrony środowiska i postaw ekologicznych poprzez redukcje odpadów, które zamiast trafić na składowiska, mogą zostać poddane recyklingowi lub mogą zostać bezpiecznie zutylizowane.

Na terenie parkingu Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza  odbierane były 4 frakcje odpadów: przeterminowane leki, makulatura, drobne elektroodpady i baterie.

Każdy mieszkaniec który oddał około 4kg danego opadu otrzymał w zamian sadzonkę drzewka,  krzewu lub rośliny doniczkowe. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Rozdano około 400 sadzonek.

Ilość zebranych odpadów:

- baterie – 80kg,
- leki - 40kg
- elektro - 400kg
- papier i makulatura - 300kg

Podziękowania dla partnerów akcji: Partner Gospodarka Odpadami, Leroy Merlin Połczyńska
 Powrót