Miasto Piastów rozpoczyna budowę kanalizacji deszczowej w centrum miasta

Nowo wybudowany kolektor deszczowy, kanały deszczowe, 12 przykanalików, komory i studzienki kanalizacyjne zlokalizowane zostaną w ul. J. Tuwima, ul. Dworcowej oraz ul. 11 Listopada. Obecnie teren ten nie ma prawidłowego odwodnienie i w okresach intensywnych opadów deszczu jest zalewany wodą. Nowo wybudowany kanał deszczowy odprowadzi wody opadowe również z ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Harcerskej, parkingu przy ul. 11 Listopada oraz całego terenu Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza.

Wybudowany kolektor deszczowy o średnicy 1600 mm spełniać będzie rolę zbiornika retencyjnego. Następnie zebrane wody opadowe zostaną przepompowane przez przepompownię wód deszczowych o średnicy wewnętrznej 1,50 m, która zostanie zlokalizowana w pasie drogowym, w poboczu ul. J. Tuwima. Przetłaczać ona będzie wody opadowe do kanału grawitacyjnego w ul. J. Tuwima i ul. M. Reja.

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko ani na tereny sąsiednie.

Wartość robót budowlanych to: 3 369 922,50 zł.

Prace przewidziano do wykonania w trzech etapach.


Prace przewidziano do wykonania w trzech etapach.

Etap 1

- Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej na odcinku od ul. Mikołaja Reja do skrzyżowania z ul. 11Listopada. W celu wykonania tych prac zaprojektowano wygrodzenia w miejscach planowanego placu budowy

- Zamknięcie dojazdu do/z wiaduktu Al. Tysiąclecia

- Umieszczenie tablic informujących o dojeździe do ul. Dworcowej i do Al. Tysiąclecia

- Wprowadzenie tymczasowych przystanków autobusowych

  • Etap 2
  • - Kontynuacja prac związanych z budową kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej na odcinku od dojazdu do/z wiaduktu Al. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. 11 Listopada. Dla ruchu kołowego zostanie otwarty odcinek ul. Dworcowej między ul. M. Reja, a dojazdem do wiaduktu Al. Tysiąclecia.
  • - Zabezpieczenie placu budowy wygrodzeniami
  • - Wprowadzenie tymczasowych przystanków autobusowych

Etap 3

- Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Dworcowej do skrzyżowania z ul. Harcerską

- Zabezpieczenie placu budowy wygrodzeniami

- Umieszczenie oznakowaniaB-36 z zakazem postoju po południowej stronie ul. 11 Listopada


 Powrót