A Wersja graficzna
A- A A+

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Wypełniając zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedkładam Państwu Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 9 października 2020 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz - do konsultacji - projekt „Rocznego programu współpracy w 2021 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Wnioski i uwagi do projektu „Rocznego programu współpracy w 2021 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” możecie Państwo zgłosić drogą elektroniczną na adres: sekretarz@piastow.pl, orgpozarz@piastow.pl.

Artur Szlapa

Sekretarz Miasta Piastowa


Do pobrania:
Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa
Projekt programu współpracy


 Powrót