A Wersja graficzna
A- A A+

Konsultacje - koncepcja zmiany organizacji ruchu

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie koncepcji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej i ulicy Lisa-Kuli w Piastowie.

Burmistrz Miasta Piastowa dnia 4 sierpnia 2020 r. zarządził  przeprowadzenie w dniach 10.08.2020 r – 31.08.2020 r konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Piastowa w sprawie koncepcji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej i ulicy Lisa-Kuli w Piastowie – przygotowanej przez firmę PANATTONI.
Komunikat z dnia 16.09.2020 r.

Przedstawiamy protokół komisji  do przeliczenia i przeanalizowania opinii złożonych przez mieszkańców Miasta Piastowa w ramach konsultacji społecznych zarządzonych w sprawie koncepcji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej i ulicy Lisa-Kuli w Piastowie – przygotowanej przez firmę Panattoni.

Do pobrania: protokół


Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:

- imiennego pisemnego wyrażenia opinii (wzór opinii w załączniku).

W konsultacjach mogą  uczestniczyć tylko mieszkańcy Miasta Piastowa, posiadający czynne prawo wyborcze do organów samorządowych.

W załączonych dokumentach znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. zasad wspomnianych konsultacji, sposobu zgłaszania swojej opinii oraz koncepcji zmiany organizacji ruchu i mapkę poglądową.


Komunikat z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zmieniony termin zakończenia konsultacji społecznych!

Na wniosek radnych Rady Miejskiej w Piastowie oraz mieszkańców, Zarządzeniem Nr 115/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r Burmistrz Miasta Piastowa wydłużył termin składania opinii w sprawie koncepcji zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Fiołkowej i ulicy Lisa-Kuli w Piastowie – przygotowanej przez firmę PANATTONI. Mieszkańcy Miasta Piastowa będą mogli wyrazić swoją opinię w przedmiotowej sprawie ( mailowo lub osobiście składając ankietę w Urzędzie) do dnia 11 września 2020 r.

Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa


Do pobrania:
- mapa
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa dot. konsultacji
- opis koncepcji i wzór ankiety

 Powrót