A Wersja graficzna
A- A A+

Kolejny etap budowy naszego liceum

Budowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 11-go Listopada 2A to największa inwestycja samorządowa roku 2019 realizowana w Polsce w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego w zakresie budownictwa kubaturowego dla oświaty. Partner Publiczny to Miasto Piastów, Partner Prywatny Warbud S.A.

Zakres prac: budowa trzykondygnacyjnego gmachu dydaktycznego, łącznika i hali sportowej o łącznej powierzchni 4,5 tys. m2  wraz z boiskiem oraz gruntowny remont istniejącego budynku szkoły o pow. 2 tys. m2 . Czas realizacji zadania 19 miesięcy (od maja 2019 roku). Mury nowych obiektów wznoszą się do góry. Nowych elementów przybywa. Prace budowlane idą pełną parą.

Informacje o budowie w mediach:
- Portal Samorządowy
- Kurier Mazowiecki z 9 sierpnia (oglądaj od 7.45)
- relacja lipiec 2019: TUTAJ
- Forum PPP (strona 16)
- Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"

Stopień wykonania robót - czerwiec 2020 r.

Mury nowego budynku pną się w górę, jak również łącznik pomiędzy starą a nową częścią szkoły. Wzdłuż ul. 11 Listopada dobiegają do końca roboty polegające na budowie miejsc parkingowych oraz chodnika. Gotowe są już parkingi zlokalizowane za halą sportową i istniejącym budynkiem Urzędu Miasta.

W budynku hali sportowej zakończono montaż sufitów podwieszanych oraz podłogi sportowej.

W budynku dydaktycznym trwają prace malarskie. Na ukończeniu są prace związane z wykonaniem sufitów podwieszanych, montażu ślusarki i stolarki wewnętrznej, jak również prace związane z montażem wykładzin w salach dydaktycznych. Montaż szklanej elewacji również dobiega końca.

Stopień wykonania robót budowlanych w okresie od 01.11.2019 do 31.12.2019

  • - rozpoczęcie wykonywania szlicht cementowych,
  • - zakończenie wykonywania konstrukcji żelbetowej budynku,
  • - rozpoczęcie montażu warstw dachowych dziedzińca (membrana + podsypka cementowo - piaskowa + płyty betonowe),
  • - rozpoczęcie montażu fasad szklanych na hali sportowej,
  • - rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej pod panele fotowoltaiczne,
  • - rozpoczęcie wykonywania schodów na dziedzińcu wewnętrznym,
  • - rozpoczęcie montażu okien,
  • - wykonano fundamenty pod urządzenia w pomieszczeniu kotłowni,
  • - rozpoczęcie wykonywania pokrycia dachowego części edukacyjnej w osiach 1-5/A-M,
  • - demontaż żurawia wieżowego,


Na chwilę obecną trwają wszystkie niezbędne roboty budowlane i instalacyjne w tym między innymi:

montaż elewacji klinkierowej, montaż okien i fasad zewnętrznych, wykonywanie tynków i szlicht cementowych, montaż ścianek szkieletowych, wykonywanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, wykonywanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, wykonywanie odwiertów stanowiących dolne źródło ciepła.

Wszystkie prace w okresie objętym raportem realizowane są zgodnie z harmonogramem


Poniżej fotograficzny i filmowy przegląd działań na placu budowy naszego liceum.

Nagranie luty 2020


Nagranie wrzesień 2019Galeria czerwiec 2020 (foto: Anna Bartnicka-Ositek)

Galeria luty 2020


Galeria styczeń 2020


Galeria grudzień 2019


Galeria listopad


Galeria październik 2019


Galeria wrzesień 2019


Galeria sierpień 2019


 Powrót