Informacje dot. działania PSZOK

UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piastowie informujemy, iż od 1 stycznia 2023r. odpady na PSZOK będą przyjmowanie tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Piastowa.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:


Poniedziałek 15.00–18.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 14.00 - 18.00
Czwartek 8.00 - 12.00
Piątek 8.00 - 12.00
Sobota 8.00 - 12.00


 Powrót