Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

W związku z kończonymi się pracami związanymi 

z budową kanalizacji deszczowej DN 1600 
w ul. 11 Listopada i ul. Dworcowej przystępujemy 
do odtworzenia nawierzchni w ul. Dworcowej 
i 11 Listopada.

Planujemy zamknięcie ul. Dworcowej na okres dwóch dni.
16 lipca – wtorek – frezowanie nawierzchni 
w ul. Dworcowej – wystąpią utrudnienia w ruchu bez zamknięcia drogi.
17 – 18 lipca – środa, czwartek – układanie warstwy ścieralnej – zamknięcie ul. Dworcowej.

19 lipca – piątek – wykonanie oznaczenia poziomego – wystąpią utrudnienia w ruchu bez zamknięcia drogi.

Na czas zamknięcia ( 17 – 18 lipca ) zostanie wprowadzona uzgodniona organizacja ruchu.

Urząd Miejski w Piastowie Powrót