Informacja o preferencyjnym zakupie węgla przez gospodarstwa domowe

Burmistrz Miasta Piastowa podjął decyzję, iż Miasto Piastów samodzielnie będzie prowadzić dystrybucję węgla – dla mieszkańców Piastowa – po preferencyjnych cenach.   

W Piastowie przedmiotową, bezpośrednią dystrybucją węgla zajmie się spółka miejska: Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.  Przewidywany  termin rozpoczęcia sprzedaży węgla: początek grudnia br.

Wnioski o zakup węgla należy składać na specjalnych drukach (wzór poniżej) w Kancelarii Urzędu ul. 11 Listopada 2 – w godzinach pracy Urzędu –  do dnia 10 listopada br.Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie może osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach:
1)    do końca 2022 r – max. 1500 kg,
2)    od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r – max. 1500 kg.

Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa

Do pobrania: wniosek o zakup węgla


W załączeniu zamieszczamy zestaw materiałów informacyjnych na temat procesu dystrybucji węgla przez samorządy, przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Do pobrania: informator


 Powrót