A Wersja graficzna
A- A A+

II etap rozbudowy Liceum

Minęły już 2 miesiące od oficjalnej uroczystości związanej z otwarciem nowych obiektów dydaktycznych Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie, a na placu budowy prace wciąż idą pełną parą. Od września 2020 roku trwa II etap inwestycji dotyczący starego budynku szkoły.

Podczas tych dwóch miesięcy zakończono budowę łącznika pomiędzy starą a nową częścią szkoły. Ale to nie wszystko…Zakończono roboty żelbetowe, związane z pokryciem dachowym, wszelkie prace rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz murarskie. Nadal trwają prace przy elewacji mokrej i klinkierowej, wykończeniowe ścianek działowych i tynkarskie.


Równolegle do prac związanych bezpośrednio z budynkiem szkoły, trwa budowa boiska zewnętrznego, w tym montaż oświetlenia. Prowadzone są również roboty od strony ul. Harcerskiej związane z zagospodarowaniem terenu, polegające na budowie parkingów i chodników.

Stan zaawansowania robót budowlanych wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę wynosi 90 %.

Pomimo ciężkiej sytuacji związanej z ogólnoświatową pandemią wirusa SARS-COV-2, Wykonawca robót wdrożył i stosuje wszelkie stosowne procedury oraz zalecenia ustawowe, mające na celu uniknięcia zakażenia koronawirusem przez pracowników budowlanych i kadrę inżynierską, która bezpośrednio nadzoruje realizację prac na budowie. Na chwilę obecną na budowie Liceum nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia wirusem SARS-COV-2.


 Powrót