Centralny Port Komunikacyjny - konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Wykonawca zadania pn.: opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Projektu nr 00100010 „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana, bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK” realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ogłasza informację o planowanych konsultacjach społecznych dot. przedmiotowej kwestii.

Szczegółowe informacje o harmonogramie spotkań oraz materiały projektowe znajdują się na stronie internetowej.
https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-...

W ogłoszeniu tym podane są szczegóły dotyczące konsultacji takie jak data, miejsce oraz godzina spotkania w poszczególnej miejscowości.

29.09.2021 (środa) godzina 13:30 - Miasto Piastów, miejsce: Sala kinowa ul. Warszawska 24

Do pobrania:

- ogłoszenie CPK
- pytania konsultacyjne CPK


 Powrót