A Wersja graficzna
A- A A+

SPRAWY OBYWATELSKIE


Ewidencja ludności i dowody osobiste oraz obowiązek meldunkowy

ul. 11 Listopada 8
klatka A: parter, pok. 2
tel.: 22 77 05 280
fax. 22 723 10 53
sprawyobywatelskie@piastow.pl
ewidludn@piastow.pl

Zastępca Naczelnika - Anna Urban

Godziny przyjęć interesantów :

Poniedziałek    9.00  - 18.00 (ostatni interesant przyjmowany jest o 17.45)
Wtorek              8.00 – 16.00 (ostatni interesant przyjmowany jest o 15.45)
Środa                 8.00 – 16.00 (ostatni interesant przyjmowany jest o 15.45)
Czwartek             8.00 – 16.00 (ostatni interesant przyjmowany jest o 15.45)
Piątek                 8.00 – 15.00 (ostatni interesant przyjmowany jest o 14.45)

Przerwa codziennie 12.00 -12.15

Konto bankowe- OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DANYCH
Bank PKO SA Lublin, Oddział w Pruszkowie 13 1240 5497 1111 0010 7489 3754

Konto bankowe – OPŁATA SKARBOWA
Bank PKO Lublin Oddział w Pruszkowie 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897


RODO: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

RODO: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)


Przydatne informacje:

1-Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

2-Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

3-Wymeldowanie (obywatele polscy i cudzoziemcy)

4-Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

5-Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Piastowa lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Piastowie

6-Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców Piastowa lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w Piastowie

7-Załatwienie sprawy dowodu osobistego

8-Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

9-Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

10-Numer PESEL

11-Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

12-Dopisanie do spisu wyborców - Wybory do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

14-WYBORY- Rejestr wyborców

15-Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

16-Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy

17-Elektroniczne załatwienie sprawy dowodu osobistego


 Powrót