A Wersja graficzna
A- A A+

Szkoła dla sześciolatka

Piastowskie szkoły podstawowe są przygotowane do przyjęcia dzieci sześcioletnich i zapewniają:

•    Bezpieczną i przyjazną szkołę
•    Naukę w mało licznym roczniku
•    Kompetentnych i doświadczonych  nauczycieli
•    Realizację programu nauczania dostosowanego do sześciolatków
•    Organizację zajęć uwzględniającą potrzeby i możliwości sześciolatka
•    Bardzo dobrze wyposażone, kolorowe sale lekcyjne
•    Place zabaw i boiska
•    Bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych - artystycznych i sportowych
•    Pomoc psychologiczno - pedagogiczną
•    Zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjną
•    Ciekawe zajęcia w świetlicy w godz. 7-17.30

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w Szkołach Podstawowych
a także pod nr. 22 723 70 42
Szanowni Państwo!

Wielu Rodziców wciąż jeszcze stoi przed bardzo ważną decyzją o wyborze dalszej drogi edukacji swojego sześcioletniego dziecka - oddział przedszkolny czy szkoła.Ważne by w tych rozważaniach zwrócić uwagę na gotowość dziecka do przekroczenia kolejnego etapu edukacji w jego życiu. Najważniejsze informacje otrzymacie Państwo w przedszkolu otrzymując diagnozę przedszkolną, która pokaże,jaki rozwój poznawczy, emocjonalny i ruchowy osiągnęło dziecko.

W obecnym roku szkolnym w przedszkolach realizowana jest taka podstawa programowa, która umożliwia dzieciom sześcioletnim podjęcie nauki w klasie pierwszej. Zmienione przepisy dały rodzicom prawo decydowania o wyborze- przedszkole czy szkoła.

Zmiana przepisów spowodowała, że w naszym mieście wszystkie dzieci sześcioletnie będą od września 2016 r. kontynuowały naukę w budynkach szkolnych - w oddziałach przedszkolnych lub w klasie pierwszej.

Chcemy Państwa zachęcić do wyboru nauki w klasie pierwszej.

W Piastowie odbyły się już spotkania we wszystkich szkołach podstawowych, w czasie których Rodzice mogli zapoznać się z warunkami, w jakich uczą się i przebywają dzieci w klasach pierwszych, porozmawiać z nauczycielami, pedagogami i psychologami.

Nasze szkoły są dobrze przygotowane do realizacji kształcenia najmłodszych uczniów, są przyjazne i bezpieczne.

Nauczyciele od kilku lat doskonalą swoje kwalifikacje, mają doświadczenie i potrafią pracować z sześciolatkami, znają ich potrzeby i możliwości, wiedzą jak organizować dzień, aby dzieci mogły uczyć się i bawić, zgodnie z ich potrzebami.

Sale lekcyjne są bardzo dobrze wyposażone i przystosowane do potrzeb zarówno nauki jak i zabawy. Dzieci korzystają z placów zabaw i sal gimnastycznych.

W każdej szkole zapewniona jest opieka w świetlicy w godz. 7.00 - 17.30, dzieci mogą korzystać z obiadów. W szkole dzieci mają zapewniony szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych (artystycznych, sportowych, językowych), szkoła zapewnia pomoc psychologiczną, zajęcia z logopedą, gimnastykę korekcyjną, zajęcia wyrównawcze


Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa

Danuta Oleś
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych


 Powrót