A Wersja graficzna
A- A A+

PIASTOWSKA IZBA PAMIĘCI"Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie
zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości."

Józef Piłsudski
Rok 2016 jest dla naszego miasta czasem doniosłym i niezmiernie szczególnym. Bowiem obchodzimy w nim okrągłą, bo 90 – stą rocznicę nadania nazwy PIASTÓW. Pomysłodawcą i autorem tego projektu był młody harcerz Zygmunt Kosewski, który nierozerwalnie związał swe losy z naszą miejscowością działając społecznie na rzecz miasta Piastowa. O życiu oraz pracy tego Honorowego Obywatela naszego miasta jak również innych jemu podobnych świadectwo daje Piastowska Izba Pamięci. 

Dla wielu mieszkańców nazwa i miejsce mówi nie wiele. Początków tego miejsca należy szukać około 1993 roku, gdy znaczna grupa osób zrzeszonych w Harcerskim Kręgu Seniorów oraz w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło nr 6 „Helenów” otrzymała od burmistrza Piastowa Zdzisława Brzezińskiego strychowe pomieszczenia w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy 11 Listopada 8. Co tygodniowe wtorkowe spotkania stały się miejscem wymiany doświadczeń, spisywania relacji, a co najważniejsze zbierania i gromadzenia przedmiotów dokumentujących dzieje historii w tym także losy miasta Piastów. Ów wir pracy oraz zaangażowania, mimo upływającego czasu, który nie jedne skronie ozdobił białym szronem przetrwał do listopada 2015 roku. To właśnie ten upływający czas, który niejednokrotnie za wcześnie powoływał na wieczną wartę osoby czynnie działające w strukturach obu zgrupowań sprawił, że podjęto decyzję o przekazaniu młodszemu pokoleniu dalszej opieki nad zebranymi zbiorami, a także pracy nad popularyzacją naszej rodzimej historii.

Na ową doniosłą chwilę wybrano miesiąc listopad, który dla każdego Polaka stanowi czas zadumy oraz refleksji. W tym duchu w dniu 06 listopada 2015 r. władze Miasta Piastowa w osobie Burmistrza Pana Grzegorza Szuplewskiego podpisały list intencyjny z Harcerskim Kręgiem Seniorów im. Szarych Szeregów reprezentowanym przez Panią phm Halinę Broniarek oraz Światowym Związkiem Żołnierzy AK koło nr 6 „Helenów” reprezentowanym przez Pana Andrzeja Siedleckiego dotyczący przejęcia zbiorów, pamiątek i kultywowania tradycji. Przekazana darowizna wielce zobowiązała nie tylko władze, które wyraziły wolę „podjęcia pieczy mającej na celu dalsze pielęgnowanie tradycji oraz zabezpieczenie zbiorów wraz z ich popularyzacją” ale też społeczeństwo Miasta Piastowa, bowiem każdy z nas może aktywnie współtworzyć to miejsce po przez swoją obecność i zaangażowanie w podjęty projekt, a tym samym przyjść zwiedzić i zapoznać się z historią Piastowa, piastowskiego harcerstwa, pożarnictwa a tak poznać biografie ludzi, którzy pracowali i poświęcili swoje życie dla lokalnej społeczności. 

Ważne zatem jest aby również mieszkańcy przez swój wkład w postaci zainteresowania, przekazywania lub udostępniania własnych pamiątek i archiwaliów pomogło w przyjętym przez Władze Piastowa zobowiązaniu popularyzacji i poszerzania wiedzy o naszym mieście. Pozwoli to na realizację zapisów zawartych w liście intencyjnym założeń dotyczących „opracowania koncepcji i realizacji wystawy z przekazanych zbiorów (...) a także w ramach możliwości finansowych utworzenia samorządowego muzeum”. 

Aby móc wypełnić podjęte na siebie zadanie popularyzacji tego wielkiego dzieła czyli ponad dwudziestoparoletniej pracy grupy piastowskich seniorów, którzy nie tylko zebrali imponującą kolekcję eksponatów, ale też zadbali o wystrój i klimat Piastowskiej Izby Pamięci w dniu 26 listopada 2015 roku podpisano umowę darowizny. Obecnie w Piastowskiej Izbie Pamięci trwają prace związane z digitalizacją zbiorów piśmiennych, aby rozpocząć proces udostępniania ich szerszemu gronu mieszkańców. W tym celu w ostatnim kwartale 2016 roku zostanie uruchomiony dedykowany profil na portalu społecznościowym oraz strona internetowa mająca za zadanie popularyzację wiedzy o naszym mieście.

 Cały czas trwają także pracę nad powiększeniem kolekcji, a także pozyskaniu nowych zbiorów. W tym celu prosimy również Państwo o pomoc i przekazywanie wszelkich materiałów, archiwaliów oraz informacji o ludziach związanych z naszym miastem jak również i o samym mieście.


 Powrót