A Wersja graficzna
A- A A+

Gminny program rewitalizacji Miasta Piastowa


Szanowni  Mieszkańcy!
Rozpoczęliśmy prace, których efektem będzie opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”. Chcemy wspólnie z Państwem wytypować obszar (obszary) w naszym mieście, które wymagają rewitalizacji. Dlatego będziemy Państwa przez najbliższe miesiące zapraszać na warsztaty  i prosić o wypełnianie ankiet.

O pracach nad Programem (także o warsztatach i ankietach)  będziemy informować Państwa na bieżąco  na tej stronie.

Kontakt w sprawie rewitalizacji:

architektura@piastow.pl       tel. 22 770 52 60


Do pobrania:

Program rewitalizacji 2016+ - wersja końcowa

Program rewitalizacji 2016+ - przyjęty w dniu 18 września 2017 r.


25.10.2016 r.

Zakończono prace nad opracowaniem "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+".

Konsultowany z mieszkańcami dokument ostatecznie został uchwalony i przyjęty do realizacji przez Radę Miejską w Piastowie
na XXV sesji w dniu 25.10.2016 r.

========================================================================================================

12.09.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,
w dniu 6.09.2016 r. odbyła się kolejna debata na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+.
Poniżej udostępniamy prezentację z tej debaty.

III otwarta debata z interesariuszami.pdf

========================================================================================================

26.08.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Prowadzone prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+,  zaowocowały przygotowaniem projektu dokumentu.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem Gminny Program Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+ .
Od dnia 26 sierpnia do dnia 26 września w ramach konsultacji społecznych oczekujemy na Państwa opinie i uwagi. Prosimy je przesyłać na adres:  architektura@piastow.pl  z wykorzystaniem formularza

Formularz do składania uwag - docx
Formularz do składania uwag - pdf

Jednym z istotnych elementów Programu rewitalizacji są zaproponowane w nim projekty rewitalizacyjne. Wskazano ich w Programie łącznie 21.  Zachęcamy Państwa do wyrażania swojej opinii na temat tego, które z zaproponowanych projektów są Państwa zdaniem najważniejsze i powinny być realizowane w mieście Piastów w pierwszej kolejności.

Ankieta online na ten temat .

Jednym z elementów konsultacji społecznych będzie debata publiczna, na której zaprezentowany zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+.  


Debata odbędzie się w dniu 6 września (tj. wtorek) w sali Rady Miejskiej MOSiR o godzinie 18:00.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konsultacjach! 

========================================================================================================

17.08.2016 r.

Szanowni mieszkańcy,
W celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+, nastąpi zmiana w harmonogramie prac nad wyżej wymienionym programem. Jego projekt pojawi się na stronie internetowej Urzędu Miasta w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w dniu 26 sierpnia, a nie 19 sierpnia. Z tego powodu zmieni się również data zakończenia prowadzenia konsultacji społecznych projektu GPR z dnia 19 września, na dzień 26 września.

========================================================================================================

02.08.2016 r.

Rewitalizacja Piastowa - II otwarta debata z mieszkańcami

Szanowni Mieszkańcy,
w dniu 26 lipca w sali Rady Miejskiej MOSiR o godzinie 18:00, odbyła się II otwarta debata z mieszkańcami. Poprzedzała ją praca warsztatowa z lokalnymi liderami.
Zarówno warsztat jak i II otwarta debata były kolejnym etapem prac nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”.  
Wyniki warsztatu i debaty znajdziecie Państwo w załączonej prezentacji. Znajdziecie w niej również Państwo omówienie zbiorcze wyników ankiety. Wszystkim Państwu, którzy zechcieli poświęcić swój czas i wypełnili ankietę online składamy serdeczne podziękowania.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem w formie dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”, który od 19 sierpnia będzie poddany konsultacjom społecznym.  

Prezentacja II otwarta debata - Obszary rewitalizacji i projekty

rewitalizacyjne.pdf


=========================================================================================================

19.07.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,
W ramach prac nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+” organizujemy drugą debata otwartą. Wyniki prac pierwszego warsztatu, otwartej debaty oraz częściowe dane z ankiety (ankieta jest jeszcze dostępna do wypełnienia do dnia 21 lipca w Internecie)  pozwoliły na wytypowanie obszarów do rewitalizacji  - jest to obecnie ujęcie wariantowe (załącznik i mapa). Zbiorcze wyniki zakończonej ankiety przedstawimy Państwu na początku debaty i będą stanowiły wprowadzenie do dalszych dyskusji i prac.

Zapraszamy na drugą debatę otwartą, która odbędzie się w dniu 26 lipca (tj. wtorek) w sali Rady Miejskiej MOSiR  Al. Tysiąclecia 1 o godzinie 18:00. 


Podsumowanie dotychczasowych prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+.pdf

Warianty obszarów rewitalizacji - mapa

=========================================================================================================

29.06.2016 r.

W ramach prac nad opracowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+” organizujemy pierwsza debatę otwartą. Chcemy z Państwem porozmawiać na temat barier rozwojowych gminy Piastów i potrzeb rewitalizacyjnych, tak żebyśmy wspólnie mogli wytypować obszar/obszary w mieście, które wymagają rewitalizacji.

Zapraszamy na debatę, która odbędzie się w dniu 5 lipca w sali Rady Miejskiej MOSiR Al.Tysiąclecia 1
o godzinie 15:00

=========================================================================================================

Udział Mieszkańców jest istotnym i nieodzownym elementem na każdym etapie opracowania „ Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”. Przystępując do diagnozy chcemy wspólnie z Państwem ustalić główne problemy rozwojowe naszego miasta.  

Dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety online .

Jej wypełnienie zajmie tylko chwilę, a pozwoli nam poznać Państwa opinie!

========================================================================================================

Przedstawiamy harmonogram prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+ (z uwzględnieniem partycypacji społecznej)
Prace zaplanowane od czerwca do października 2016

Harmonogram prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+.docx
Harmonogram prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+.pdf  

 Powrót