A Wersja graficzna
A- A A+

Fundusze i dotacje

5,5 mln zł dotacji dla Piastowa na...

Kolejne starania piastowskich urzędników zakończyły się powodzeniem. Piastów otrzyma niemal 5,5 mln zł na rewitalizację parków i skwerów.W dniu 21.11.2016 r. Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

  czytaj więcej

Informacja o dofinansowaniu

Projekt pod nazwą „Rozbudowa systemu dróg na terenie Miasta Piastowa poprzez modernizację ciągu ulic: 11 Listopada - K. Ujejskiego - H. Sienkiewicza - jako element poprawy układu funkcjonalno-przestrzennego Powiatu Pruszkowskiego”

  czytaj więcej

Dofinansowanie na budowę odwodnienia

Budowa odwodnienia północnej części Miasta Piastowa na podstawie dokumentacji projektowej "Odwodnienie północnej części Miasta Piastowa na podstawie opracowanej koncepcji - etap II i V" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 5.366.867,28 zł.

  czytaj więcej

 Powrót