A Wersja graficzna
A- A A+

Wykaz nieruchomości - oddanie w najem, darowizna

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 08.03.2018 r. – 29.03.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w okresie od 06.03.2018 r. – 27.03.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny. Wykazy zamieszczone są również na stronie internetowej www.piastow.pl


 Powrót