A Wersja graficzna
A- A A+

L sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XLIX i L sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Piastowa.
 • 8. Przyjęcie stanowiska w sprawie nadania symbolicznej nazwy ulicy Warszawskiej w Piastowie.
 • 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 • 11. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Agata Korczak


Projekty uchwał: http://bip.piastow.pl/l-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie


 Powrót