A Wersja graficzna
A- A A+

Komunikacja zastępcza - remont torów PKP

Wydział Sprzedaży i Informacji Pasażerskiej Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” uprzejmie informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki oraz na linii nr 3 Warszawa – Łowicz Główny, Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” na swojej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl w zakładce Modernizacja linii 447 (Modernizacja odcinka Grodzisk Maz. – Warszawa) https://www.mazowieckie.com.pl/pl/modernizacja-linii-447 zamieściła dla podróżnych informacje o:

-        zmianach w rozkładach jazdy pociągów,
-        uruchomieniu zastępczej komunikacji autobusowej wraz ze schematem alternatywnych połączeń i rozkładami jazdy autobusów ZKA,
-        szczególnych zasadach honorowania biletów KM i ZTM,
-        zasadach dokonywania zwrotu biletów okresowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych dla podróżnych, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, które będą aktualizowane na bieżąco.

-----------------------

Rozkład jazdy autobusów na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki

----------------------

W związku z całkowitym zamknięciem linii podmiejskiej nr 447 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Włochy od 3 września 2017 roku zostanie wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza. Dodatkowo na terenie Warszawy wzmocnione mają zostać kursy linii 517 i 127.

W okresie tym komunikacja wyglądać będzie następująco:

Komunikacja autobusowa:


 
Głównym ciągiem komunikacyjnym dla autobusów linii zastępczych będą Al. Jerozolimskie. Końcowym punktem będzie komunikacji zastępczej będzie Dworzec Warszawa Zachodnia. W granicach II strefy biletowej (do Pruszkowa) będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM. Na dzień publikowania niniejszej informacji nie ma potwierdzenia czy bilety będą honorowane w WKD.


Linia 717  

Linia ta będzie pełniła funkcję komunikacji zastępczej dla mieszkańców Piastowa. Częstotliwość kursowania zostanie zwiększona do 7,5 min w szczycie; 15 min poza szczytem oraz święta. Poza ternem Piastowa linia ta będzie miała charakter linii przyspieszonej i będzie zatrzymywać się tylko na przystankach: Łopuszańska, PKP WKD Al. Jerozolimskie oraz Dworzec Zachodni. Pominięte zostaną przystanki: Popularna, Śmigłowca, Berestecka, rondo Zesłańców Syberyjskich do których dojazd ma być zapewniony przez pozostałe linie autobusowe kursujące Al. Jerozolimskimi. Takie rozwiązanie ma umożliwić kilkuminutowe oszczędności czasowe w stosunku do obecnego układu przystanków.
Po uruchomieniu linii ZW linia 717 kursować będzie w szczycie co 10 min.

Rozkłady jazdy z ZTM komunikacja zastępcza-717
 

Linia 716

Trasa i częstotliwość kursowania bez zmian. Odjazd autobusów co 20 min. w szczycie oraz 30 min poza szczytem i w święta.


Linia ZW (planuje się uruchomienie linii po zakończeniu prac związanych z dostosowaniem ulic Warsztatowej, Broniewskiego oraz Warszawskiej do prowadzenia komunikacji)
Linia zastępcza z Pruszkowa do Warszawy. Trasa: Dworzec Zachodni – Al. Jerozolimskie – Piastów: Al. Tysiąclecia – wiadukt im. Okulickiego – Warszawska – Pruszków: Broniewskiego – Warsztatowa – 3 Maja – Kurca – Rondo Solidarności – POW – Pruszków/DULAG (powrót: POW – Warsztatowa). Kursy w dni robocze co 20 min. w szczycie i co 30 min. poza szczytem. Na ul. Warszawskiej uruchomione zostaną dodatkowe tymczasowe przystanki: przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie (w kierunku do Piastowa); przy ul. Wieniawskiego (dwukierunkowo). Linia korzystać będzie również z istniejących przystanków na trasie przejazdu na terenie Piastowa. Po uruchomieniu linii ZW linia 717 kursować będzie w szczycie co 10 min.


Linia ZP
 

Linia zastępcza z Pruszkowa do Warszawy kursująca na trasie Dworzec Zachodni – Al. Jerozolimskie – Pruszków: Al. Wojska Polskiego – Kościuszki – Staszica – Powstańców – Plantowa – Os. Staszica pętla. Częstotliwość kursowania: w dni robocze co 6 min w szczycie przewozowym, w godzinach pozaszczytowych co 10 min,  w dni wolne od pracy co 10-15 min
Po uruchomieniu linii ZW linia ZP kursować będzie w szczycie co 7 min.

Rozkłady jazdy z ZTM komunikacja zastępcza - ZP


Linia ZG

Linia zastępcza z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy z obsługą Milanówka, Brwinowa, Pruszkowa oraz Piastowa. Kursy w dni robocze co 15 minut, a w dni świąteczne – co 30 minut. Trasa linii: Al. Jerozolimskie – Popularna – Chrobrego – Traktorzystów – Orląt Lwowskich – Piastów: Warszawska – wiadukt im. Okulickiego – Al. Tysiąclecia – Pruszków: Al. Jerozlimskie – Wojska Polskiego – Kościuszki – Sienkiewicza – Staszica – Plantowa – Al. Wojska Polskiego – Grodziska – Warszawska – Brwinów: Pszczelińska – Grodziska – Milanówek: Brwinowska – Królewska – Piłsudskiego – Warszawska – Brzozowa – Dębowa – Staszica – (powrót: Staszica – Dębowa – Piłsudskiego) – Królewska – Grodzisk Maz.: Królewska – Okulickiego – 3 Maja – Bartniaka – 1 Maja (powrót: Kowalska – Zondka – Kościuszki – Sienkiewicza – Królewska).


Linia ZB


Linia zastępcza z Brwinowa do Warszawy. Kursy w dni robocze co 10 minut w szczycie przewozowym, w godzinach pozaszczytowych w dni robocze – co 15 minut, a w dni wolne od pracy – co 30 minut. W godzinach popołudniowych w dni robocze co drugi kurs w kierunku Brwinowa będzie kierowany na drogę ekspresową S2 i autostradę A2. Częstotliwość kursowania: w dni robocze co 10 min w szczycie przewozowym, w godzinach pozaszczytowych co 15 min, w dni wolne od pracy co 30 min.


Linia ZM

Linia zastępcza wahadłowa pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Milanówkiem. Kursy w dni robocze w porach szczytu przewozowego co 15 minut. Połączenie umożliwi przesiadkę z autobusu do pociągu w Grodzisku Mazowieckim. 


Organizatorami komunikacji zastępczej są:

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa
Tel: 19 115    
www.ztm.waw.pl

„Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
00-802 Warszawa
Tel: (22) 364 44 44
www.mazowieckie.com.plKomunikacja kolejowa:


Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice

Remont linii 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki wejdzie w najtrudniejszą fazę. Pociągi KM i SKM Warszawa nie będą zatrzymywały się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych od Warszawy Włoch do Milanówka. Część pociągów do/z Grodziska Mazowieckiego zostanie odwołana. Pociągi KM kursujące ze Skierniewic/Żyrardowa/Grodziska Mazowieckiego do Warszawy będą się zatrzymywały w Grodzisku Mazowieckim, a następnie dopiero na stacji Warszawa Zachodnia. W zamian uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Szczegółowy rozkład jazdy ZKA zostanie opublikowany wkrótce.

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz

W dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z remontem stacji Łowicz Główny. Wybrane pociągi skończą bieg w stacji Bednary, natomiast na odcinku Bednary – Łowicz kursowała będzie komunikacja zastępcza. Dodatkowo w związku z remontem linii nr 447 ruch pociągów na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki odbywał się będzie wahadłowo po jednym czynnym torze. Część pociągów kursowała będzie z pominięciem stacji Warszawa Gołąbki, Warszawa Ursus Północny oraz Warszawa Włochy. Część pociągów będzie miała zmieniony rozkład jazdy.


źródło: rhttp://www.mazowieckie.com.pl/pl/zmiany-w-rozkladzie-jazdy-od-3-wrzesnia-2017-r
 Powrót