KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi

Zadaj nowe pytanie »

Lista dostępnych pytań i odpowiedzi:

Data dodania:21-07-2014

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej http://www.modernizacja-roku.pl w Konkursie Modernizacja Roku nie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty. Dlaczego zatem zostało zgłoszone przedszkole nr 3? Jest to budowa nowego od podstaw obiektu w technologii modułowej. Nie ma w tej inwestycji cienia modernizacji. W SIWZ do przetargu na budowę przedszkola w punkcie 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia trzykrotnie widnieje słowo: nowego, nowopowstałego. Kto zdecydował się na wydanie kwoty wpisowego (9.900PLN netto + 23% VAT) zgłaszając obiekt niezgodny z regulaminem? Jeżeli okaże się, że pieniądze zostały wydane w niewłaściwy sposób rozumiem, że złoży Pan donos na odpowiedzialną za to osobę do odpowiednich służb?

Data udzielenia odpowiedzi:23-07-2014

Miasto Piastów zgłosiło obiekt do konkursu zgodnie ze stanem faktycznym powstałego obiektu. Kapituła Konkursu zakwalifikowała obiekt do udziału w kolejnych etapach "Konkurs Modernizacja Roku" oraz wizytowała obiekt zgodnie z przyjętymi procedurami.

Artur Szlapa Sekretarz Miasta Piastowa

Data dodania:12-06-2014

Witam, Panie Burmistrzu. Przesyłam, zdjęcia, żeby Pan zobaczył w jakim stanie są gminne działki przy ul. Błońskiej, jak można dopuścić do takiego stanu. Trawa jest wys. 150- 200cm, pyli się na nasze wykoszone działki, wstyd kogoś zaprosić na grilla bo się wręcz śmieją z tego dziadostwa którego jesteśmy sąsiadami. A pańscy pracownicy od zieleni z którymi rozmawiam tel. od jakiegoś miesiąca lub dłużej składają puste obietnice. Wstyd, wstyd. https://farm3.staticflickr.com/2933/14405201612_8496466991_o.jpg https://farm6.staticflickr.com/5538/14405404054_77c07156dd_o.jpg https://farm4.staticflickr.com/3843/14405202482_3c03536646_o.jpg https://farm3.staticflickr.com/2898/14426699773_d4203a184a_o.jpg https://farm4.staticflickr.com/3838/14219928430_8e6db79ce5_o.jpg https://farm3.staticflickr.com/2897/14219928750_ccc1e45872_o.jpg https://farm4.staticflickr.com/3917/14426700813_a6fc1d860b_o.jpg https://farm4.staticflickr.com/3862/14219879229_6f889bf9ed_o.jpg

Data udzielenia odpowiedzi:14-07-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana e-maila uprzejmie informuję, że w dniu 01.07.2014 roku działka przy ulicy Błońskiej została wykoszona i uporządkowana. Ponadto wykoszona została trawa rosnąca w pasie drogowym ul. Błońskiej. Kolejne koszenie zgodnie z umowa wyznaczone jest w miesiącu sierpniu br. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dołoży wszelkich starań, aby prace zostały wykonane terminowo i w sposób rzetelny.

Z poważaniem;

Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data dodania:09-06-2014

Uprzejmie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź dotyczącą opłat adiacenckich. Proszę jeszcze o wyjaśnienie kwestii różnych stawek opłat planistycznych dla terenów o tym samym przeznaczeniu, np. MN (budownictwo jednorodzinne) w różnych Planach Zagospodarowania Terenu obowiązujących w Piastowie.

Data udzielenia odpowiedzi:23-06-2014

Opłata planistyczna przy sporządzaniu każdego z planów proponowana była przez burmistrza i zatwierdzana przez Radę Miejską w Piastowie. Analizując zagadnienie można stwierdzić, że zależała w głównej mierze od tego, czy burmistrz uznał, że ustalenia planu zwiększą wartość działek w stosunku do stanu z przed jego uchwalenia, to znaczy czy powiększą możliwość inwestowania, czy ułatwią zabudowę terenów oraz od stopnia zabudowania terenów – to znaczy im teren objęty planem był bardziej zabudowany rodzajem zabudowy dopuszczonym przez plan tym mniejsza była opłata planistyczna. Największe opłaty ustalone były dla terenów nie zabudowanych, przy dopuszczeniu wyższej zabudowy niż dotychczas dopuszczona oraz przy dopuszczeniu zabudowy wielorodzinnej w miejsce jednorodzinnej. Mniejsze opłaty ustalane były przy dopuszczeniu tylko intensyfikacji zabudowy (np. zmniejszeniu minimalnej powierzchni działki), zwłaszcza przy terenach zabudowanych jedynie w części, to znaczy jeśli ustalenia planu umożliwiały „dogęszczenie” zabudowy. Najmniejsze opłaty ustalane były w sytuacji jeśli plan jedynie „akceptował” stan istniejący.

Z poważaniem Katarzyna Jasińska

Data dodania:29-05-2014

Witam, proszę o informację kiedy mieszkańcy ul. Kołłątaja doczekają się przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i uzupełniania powierzchni asfaltowej na fragmencie ulicy? Kształtowanie budżetu na następny rok wydaje się idealną okazją by tę inwestycję wpisać do planu. Tym bardziej, że prośby mieszkańców w tej kwestii nie są od dawna realizowane. Aktualnie mieszkańcy zmuszeni są do korzystania z wody o niskiej jakości, z duża ilością żelaza bądź azotanów. Przejście ulicą, pełną dołów i nierówności, zwłaszcza po deszczu graniczy z cudem. Przyłączenie do sieci wodociągowej i uzupełnienie nawierzchni asfaltowej rozwiąże problemy mieszkańców.Prośba nie jest wygórowana biorąc pod uwagę, że kierują ją do władz miasta sąsiadującego ze stolicą a nie niewielkiego sołectwa (choć z zazdrością muszę stwierdzić, że tam wodociąg jest już dawno podłączony a mieszkańcy jeżdżą po asfaltowych drogach). Argumentem nie jest również fakt, że ul. Kołłątaja nie jest jedyną w takim stanie w mieście.

Data udzielenia odpowiedzi:11-06-2014

W nawiązaniu do otrzymanego pytania uprzejmie podzielam Pani opinię o konieczności budowy przewodu wodociągowego oraz remontu ulicy H. Kołłątaja w Piastowie.
Ograniczone możliwości finansowe miasta Piastowa, uniemożliwiają realizację tego zadania w bieżącym roku.
W związku z powyższym Pani wniosek zostanie przedstawiony Radzie Miasta Piastowa jako propozycja do prac nad projektem budżetu na kolejne lata, po uprzednim sprawdzeniu możliwości technicznych tego zadania i uzgodnieniach z MPWiK.

Burmistrz Miasta Piastowa - Marek Kubicki

Data dodania:03-03-2014

Szanowni Państwo, Chciałbym zwrócić uwagę na powstałe niemalże już dzikie wysypiska śmieci powstałe na terenie dwóch działek w Piastowie. Problem dotyczy działki u zbiegu ulic Piłsudskiego i Kościuszki oraz działki na ulicy Kościuszki pomiędzy numerami 4-6. Na działkach tych zalegają sterty śmieci, opakowań szklanych, plastików, gruzu i innych odpadów. Z każdym tygodniem śmieci przybywa, a opisane tereny stały się już tradycyjnym miejscem składowania problematycznych śmieci przez okolicznych mieszkańców Piastowa. Estetyka tych miejsc naprawdę jest porażająca, a przecież działki te leżą praktycznie w samym centrum miasta. Czy istnieje możliwość uprzątnięcia wskazanych terenów przez urząd miasta? Jeśli są to działki prywatne to proszę o zdyscyplinowanie właścicieli lub uprzątnięcie terenów przez Urząd Miasta a następnie obciążenie kosztami właścicieli działek. Mam nadzieję, że to zadanie nie przerasta możliwości Urzędu Miejskiego. Liczę na szybkie rozwiązanie problemu. Pozdrawiam.

Data udzielenia odpowiedzi:11-03-2014

Szanowny Panie

Wymienione przez Pana działki są działkami prywatnymi - właścicielami są osoby fizyczne. W takim przypadku miasto nie może na swój koszt posprzątać działek. Może natomiast przypomnieć właścicielom o ich obowiązkach lub wszcząć postępowanie administracyjne zmierzające do przymuszenia właścicieli do usunięcia odpadów. Pierwszy krok został już wykonany - czekamy na efekt.

Wiesław Krendzelak

kier. referatu GKiM

1 2 3 ... ... 75 76 77 »