KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi

Zadaj nowe pytanie »

Lista dostępnych pytań i odpowiedzi:

Data dodania:07-10-2014

Witam Mam pytanie odnośnie kart dużej rodziny ,czy u nas w Piastowie tez to funkcjonuje tak jak i w Pruszkowie i wielu innych miastach . Proszę o informacje pozdrawiam

Data udzielenia odpowiedzi:23-10-2014

W Piastowie wydawana jest ogólnopolska karta dużej rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). Należy pobrać wniosek ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub w siedzibie MOPS. Wszelkich informacji udziela Pani Feluch Beata lub kierownik MOPS. Obecnie karta uprawnia do zniżek w wielu instytucjach na terenie całej Polski.

Katarzyna Stencka-Olaszek
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Data dodania:13-09-2014

Witam, mam pytanie odnośnie ulicy Powstańców Warszawy. Mieszkam na tej ulicy- czy doczekamy się kiedyś chodnika dla pieszych? Ulica jest tuż koło szkoły nr2 i nie ma ani chodnika ani żadnych pasów do przejścia. Mam małe dzieci, jedno właśnie poszło do szkoły do 1klasy i do szkoły chodzimy ulicą. Trochę to dziwne że w pierwszej kolejności modernizowane są dalsze mniej uczęszczane ulice a ulica Powstańców Warszawy którą dzieci idą do szkoły i mieszkańcy do kościoła nie ma nawet chodnika, nie wspominając o przejściu dla pieszych koło szkoły (przechodząc przez tą ulicę). Liczę że będzie uwzględniona modernizacja tej ulicy w niedalekiej przyszłości. Pragnę też wspomnieć o ulicy Lelewela na której jest przedszkole i też nie ma chodnika i trzeba chodzić z dziećmi bokiem ulicy. Z powarzaniem Ewa Malinowska

Data udzielenia odpowiedzi:25-09-2014

Odpowiadając na pytanie wyjaśniam, że w bieżącym roku został wykonany wodociąg w ul. Powstańców Warszawy, co stworzyło mieszkańcom tej ulicy możliwość korzystania z wody miejskiej.
Doprowadzenie przez mieszkańców przyłączy wodociągowych do własnych posesji, wiąże się niestety z koniecznością wykonywania wykopów w jezdni i rozbiórki istniejącej nawierzchni.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz kryterium gospodarności , inwestycja polegająca na przebudowie ul. Powstańców Warszawy wraz z niezbędną budową odwodnienia i chodników może być brana pod uwagę w planach budżetowych miasta , dopiero po podłączeniu posesji mieszkańców do wybudowanego wodociągu miejskiego.
Natomiast budowa chodników w ul. J. Lelewela wymaga przesunięcia ogrodzeń na odcinku ul.Królowej Jadwigi ( od Al. Krakowskiej do J. Lelewela) oraz na długości (od przedszkola do ul. Warszawskiej).
 

Burmistrz Miasta Piastowa Marek Kubicki

Data dodania:10-09-2014

Witam Moje pytanie brzmi: kiedy ulica Błońska ta gorsza doczeka się wodociągu i poprawy nawierzchni oraz chodnika. Który sami układaliśmy kilkanaście lat temu. Tym razem chciałbym uzyskać konkretniejszą odpowiedź, nie zdawkową, ponieważ pytam się już któryś raz.

Data udzielenia odpowiedzi:17-09-2014

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie Gminy, nie planuje się w najbliższym czasie budowy wodociągu jak również nawierzchni ul. Błońskiej, na interesującym Pana odcinku.
Jednocześnie wyjaśniam, że o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w danym roku, decyduje Rada Miasta Piastowa, zatwierdzając budżet wydatków na rok bieżący.
W związku z powyższym, nie jest możliwe, określenie terminu wykonania interesujących Pana przedsięwzięć budowlanych.

Marek Kubicki Burmistrz Miasta Piastowa

Data dodania:21-08-2014

Witam, Oferta ZTM "Warszawa+" dla mieszkańców Piastowa jest bardzo atrakcyjna, to 50 zł mniej co miesiąc, przy dwojgu dorosłych i dwojgu dzieci dojeżdżających do Warszawy do szkoły i pracy daje to 150 zł miesięcznie. Pracuję w Warszawie, ale podatki płacę w Piastowie, chcę żeby Piastów się rozwijał, ale jednocześnie oczekuję od Piastowa coś w zamian. Dlaczego dla Marek i Zielonki oferta ZTM jest atrakcyjna, a dla Piastowa już nie? Proszę zadbać o swoich mieszkańców!

Data udzielenia odpowiedzi:01-09-2014

Oferta ZTM „Warszawa+” skierowana została do wszystkich gmin aglomeracji warszawskiej które obsługuje ZTM. Jako pierwsza gmina skorzystały z niej Marki. Ponieważ jest to propozycja nie konsultowana jeszcze z wszystkimi samorządami, następne porozumienia nie zostały jeszcze podpisane. Konsultacje i rozmowy w sprawie ostatecznego kształtu oferty „Warszawa+” będą prowadzone w najbliższej przyszłości i w zależności od rezultatów, w tym koszt funkcjonowania i korzyści jakie przyniesie mieszkańcom Piastowa, podjęta zostanie ostateczna decyzja.

W chwili obecnej korzyści wynikające z oferty „Warszawa+” to ulga w bilecie 30-dniowym imiennym w wysokości 14 zł i w bilecie 90-dniowym imiennym w wysokości 54 zł. Ponieważ różnicę w cenach biletów pokrywać będą samorządy, w budżecie miasta trzeba zaplanować odpowiednie środki finansowe. W tegorocznym budżecie jest to niemożliwe – minęło ponad pół roku i większość środków finansowych zostało już zaangażowanych, a na wiele pilnych zadań zabrakło pieniędzy.

ZTM Warszawa skierował do Urzędu Miejskiego w Piastowie wstępną propozycję dotyczącą dodatkowych ulg przy zakupie biletów długoterminowych na roboczo nazwanych „Warszawa+” w dniu 5 lutego 2014r., tj. już w trakcie roku budżetowego, a więc w sytuacji kiedy tego typu zadanie nie było rozpatrywane przy tworzeniu i uchwalaniu budżetu na rok 2014, co miało miejsce w grudniu 2013r. Obecnie gmina Piastów dofinansowuje funkcjonowanie „wspólnego biletu” na linii kolejowej SKM i KM w wysokości 2,6 mln zł rocznie i jest to poważne obciążenie dla budżetu miasta. Do sprawy wprowadzenia dodatkowej ulgi przy zakupie biletów komunikacji miejskiej będzie można powrócić przy tworzeniu budżetu miasta na rok 2015, pod warunkiem nie podwyższenia przez ZTM stawek i udziałów gmin w dofinansowaniu transportu publicznego. Oferta „Warszawa+” jest kolejnym obciążeniem samorządów, które i tak już są nadmiernie obciążane przez ZTM, nie dając w zamian poprawy jakości świadczonych usług.
Marek Kubicki Burmistrz Miasta Piastowa

Data dodania:13-08-2014

Z informacji uzyskanych w gminie wiem że koszenie trawy i dbanie o porządek na trawnikach przed posesjami na ulicy św.Jadwigi Królowej należy do gminy. Mam zapytanie jak uzyskać rekompensatę finansowa od gminy gdy na własny koszt koszę , sprzątam, sadzę drzewka i kwiaty? Trwa to już tak od wielu lat , czy gmina nie powinna np. obniżyć podatek gruntowy dla takich osób jak ja, jeśli nie ma środków finansowych na te prace ?

Data udzielenia odpowiedzi:04-09-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie wyjaśniam, że ulica Św. Jadwigi Królowej nie jest objęta na stałe umową, której przedmiotem jest konserwacja i sprzątanie terenów zieleni miejskiej w Piastowie, jednakże jest ona uprzątana w miarę potrzeb. Dzięki Pana wysiłkowi, za który serdecznie dziękuję, teren jest zadbany ku zadowoleniu wszystkich. Niestety nie ma możliwości obniżenia podatku gruntowego dla Pana, ponieważ stawki podatku ustalane są corocznie przez Radę Miejską w drodze uchwały i obowiązują wszystkich posiadaczy nieruchomości w jednakowym wymiarze.

Z poważaniem,
Marek Kubicki - Burmistrz Miasta Piastowa

1 2 3 ... ... 78 79 80 »