KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi

Zadaj nowe pytanie »

Lista dostępnych pytań i odpowiedzi:

Data dodania:21-08-2014

Witam, Oferta ZTM "Warszawa+" dla mieszkańców Piastowa jest bardzo atrakcyjna, to 50 zł mniej co miesiąc, przy dwojgu dorosłych i dwojgu dzieci dojeżdżających do Warszawy do szkoły i pracy daje to 150 zł miesięcznie. Pracuję w Warszawie, ale podatki płacę w Piastowie, chcę żeby Piastów się rozwijał, ale jednocześnie oczekuję od Piastowa coś w zamian. Dlaczego dla Marek i Zielonki oferta ZTM jest atrakcyjna, a dla Piastowa już nie? Proszę zadbać o swoich mieszkańców!

Data udzielenia odpowiedzi:01-09-2014

Oferta ZTM „Warszawa+” skierowana została do wszystkich gmin aglomeracji warszawskiej które obsługuje ZTM. Jako pierwsza gmina skorzystały z niej Marki. Ponieważ jest to propozycja nie konsultowana jeszcze z wszystkimi samorządami, następne porozumienia nie zostały jeszcze podpisane. Konsultacje i rozmowy w sprawie ostatecznego kształtu oferty „Warszawa+” będą prowadzone w najbliższej przyszłości i w zależności od rezultatów, w tym koszt funkcjonowania i korzyści jakie przyniesie mieszkańcom Piastowa, podjęta zostanie ostateczna decyzja.

W chwili obecnej korzyści wynikające z oferty „Warszawa+” to ulga w bilecie 30-dniowym imiennym w wysokości 14 zł i w bilecie 90-dniowym imiennym w wysokości 54 zł. Ponieważ różnicę w cenach biletów pokrywać będą samorządy, w budżecie miasta trzeba zaplanować odpowiednie środki finansowe. W tegorocznym budżecie jest to niemożliwe – minęło ponad pół roku i większość środków finansowych zostało już zaangażowanych, a na wiele pilnych zadań zabrakło pieniędzy.

ZTM Warszawa skierował do Urzędu Miejskiego w Piastowie wstępną propozycję dotyczącą dodatkowych ulg przy zakupie biletów długoterminowych na roboczo nazwanych „Warszawa+” w dniu 5 lutego 2014r., tj. już w trakcie roku budżetowego, a więc w sytuacji kiedy tego typu zadanie nie było rozpatrywane przy tworzeniu i uchwalaniu budżetu na rok 2014, co miało miejsce w grudniu 2013r. Obecnie gmina Piastów dofinansowuje funkcjonowanie „wspólnego biletu” na linii kolejowej SKM i KM w wysokości 2,6 mln zł rocznie i jest to poważne obciążenie dla budżetu miasta. Do sprawy wprowadzenia dodatkowej ulgi przy zakupie biletów komunikacji miejskiej będzie można powrócić przy tworzeniu budżetu miasta na rok 2015, pod warunkiem nie podwyższenia przez ZTM stawek i udziałów gmin w dofinansowaniu transportu publicznego. Oferta „Warszawa+” jest kolejnym obciążeniem samorządów, które i tak już są nadmiernie obciążane przez ZTM, nie dając w zamian poprawy jakości świadczonych usług.
Marek Kubicki Burmistrz Miasta Piastowa

Data dodania:24-07-2014

Witam, mam pytanie odnośnie karty Warszawa + Dlaczego Piastów nie podpisał porozumienia z ZTM w tej sprawie. Sporo osób dojeżdża do pracy, szkoły, a bilety w II strefie są znacznie droższe od strefy I.Nie rozumiem polityki władz miasta, prosze o wyjaśnienie.Dziekuje.

Data udzielenia odpowiedzi:01-08-2014

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie wyjaśniam, że Rada Miejska w Piastowie, na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 roku wyraziła negatywną opinię dotyczącą zakresu oferty „Warszawa+” przedstawionej przez Zarząd Transportu Miejskiego. W przypadku gdy oferta ze strony ZTM-u będzie korzystna dla Miasta Piastowa jak i jego mieszkańców podpiszemy stosowne porozumienie.

Z poważaniem;

Marek Kubicki - Burmistrz Miasta Piastowa
 

Data dodania:22-07-2014

Uprzejma prośba o informację dlaczego przy ul. Sochaczewskiej od skrzyżowania z Krakowską na zachód nigdy nie został postawiony znak drogowy D-4a, skoro droga ta od zawsze jest "ślepa"?

Data udzielenia odpowiedzi:01-08-2014

Szanowny Panie,
W chwili obecnej nie widzimy potrzeby ustawienia we wskazanym prze z Pana miejscu znaku D-4a. Ulica Sochaczewska na tym odcinku jest drogą nieutwardzoną o znaczeniu lokalnym, stanowiącą dojazd do kilku nieruchomości przy niej położonych. Jej lokalizacja i charakter powoduje, że z drogi korzystają tylko mieszkańcy tych nieruchomości oraz służby miejskie. Wprowadzanie dodatkowego oznakowania informacyjnego w rejonie Al. Krakowskiej i Sochaczewskiej nie ma uzasadnienia ekonomicznego w stosunku do korzyści, które mogłoby ono przynieść.
Z poważaniem,

Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu GKiM

Data dodania:21-07-2014

Uprzejma prośba o informację, które z działek leżących w Piastowie obręb 2, nr ewidencyjne: 17, 18, 22, 23, 24, 19/1, 19/3, 19/4, 20/2, 36/7, 39 należą do gminy? Dodatkowo proszę o informację, które z nich są zaewidencjonowane, jako drogi gminne?

Data udzielenia odpowiedzi:31-07-2014

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Piastów jest właścicielem działek ewidencyjnych nr: 17, 18 ,19/1, 19/3, 19/4, 20/2, 22, 23, 24 oraz 36/7 z obrębu 02. Jednocześnie działka ew. nr 19/3 leży w liniach rozgraniczających ul. Błońskiej, działka ew. nr 19/3 leży w liniach rozgraniczających ul. Błońskiej i Al. Krakowskiej oraz działka ew. nr 36/7 leży w liniach rozgraniczających ul. Ożarowskiej. Powyższe drogi zaliczone są do kategorii dróg publicznych gminnych.

Z poważaniem;

Marek Kubicki - Burmistrz Miasta Piastowa

Data dodania:21-07-2014

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej http://www.modernizacja-roku.pl w Konkursie Modernizacja Roku nie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty. Dlaczego zatem zostało zgłoszone przedszkole nr 3? Jest to budowa nowego od podstaw obiektu w technologii modułowej. Nie ma w tej inwestycji cienia modernizacji. W SIWZ do przetargu na budowę przedszkola w punkcie 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia trzykrotnie widnieje słowo: nowego, nowopowstałego. Kto zdecydował się na wydanie kwoty wpisowego (9.900PLN netto + 23% VAT) zgłaszając obiekt niezgodny z regulaminem? Jeżeli okaże się, że pieniądze zostały wydane w niewłaściwy sposób rozumiem, że złoży Pan donos na odpowiedzialną za to osobę do odpowiednich służb?

Data udzielenia odpowiedzi:23-07-2014

Miasto Piastów zgłosiło obiekt do konkursu zgodnie ze stanem faktycznym powstałego obiektu. Kapituła Konkursu zakwalifikowała obiekt do udziału w kolejnych etapach "Konkurs Modernizacja Roku" oraz wizytowała obiekt zgodnie z przyjętymi procedurami.

Artur Szlapa Sekretarz Miasta Piastowa

1 2 3 ... ... 77 78 79 »