KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi

Zadaj nowe pytanie »

Lista dostępnych pytań i odpowiedzi:

Data dodania:03-03-2014

Szanowni Państwo, Chciałbym zwrócić uwagę na powstałe niemalże już dzikie wysypiska śmieci powstałe na terenie dwóch działek w Piastowie. Problem dotyczy działki u zbiegu ulic Piłsudskiego i Kościuszki oraz działki na ulicy Kościuszki pomiędzy numerami 4-6. Na działkach tych zalegają sterty śmieci, opakowań szklanych, plastików, gruzu i innych odpadów. Z każdym tygodniem śmieci przybywa, a opisane tereny stały się już tradycyjnym miejscem składowania problematycznych śmieci przez okolicznych mieszkańców Piastowa. Estetyka tych miejsc naprawdę jest porażająca, a przecież działki te leżą praktycznie w samym centrum miasta. Czy istnieje możliwość uprzątnięcia wskazanych terenów przez urząd miasta? Jeśli są to działki prywatne to proszę o zdyscyplinowanie właścicieli lub uprzątnięcie terenów przez Urząd Miasta a następnie obciążenie kosztami właścicieli działek. Mam nadzieję, że to zadanie nie przerasta możliwości Urzędu Miejskiego. Liczę na szybkie rozwiązanie problemu. Pozdrawiam.

Data udzielenia odpowiedzi:11-03-2014

Szanowny Panie

Wymienione przez Pana działki są działkami prywatnymi - właścicielami są osoby fizyczne. W takim przypadku miasto nie może na swój koszt posprzątać działek. Może natomiast przypomnieć właścicielom o ich obowiązkach lub wszcząć postępowanie administracyjne zmierzające do przymuszenia właścicieli do usunięcia odpadów. Pierwszy krok został już wykonany - czekamy na efekt.

Wiesław Krendzelak

kier. referatu GKiM

Data dodania:25-02-2014

Od 24.II.14,BRAK oświedlenia ulicy Reymonta od ul.Daniłowskiego do ul.B.Prusa.Kiedy osoba odpowiedzialna to naprawi???

Data udzielenia odpowiedzi:10-03-2014

Szanowny Panie,
Awaria oświetlenia w rejonie ulic Sienkiewicza, Prusa, Żeromskiego i Reymonta została do nas zgłoszona w dniu 25 lutego i niezwłocznie przekazana do konserwatora oświetlenia. Wg informacji konserwatora w dniu 26 lutego oświetlenie zostało uruchomione. Prawdopodobną przyczyną było chwilowe zwarcie, które spowodowało zadziałanie bezpiecznika w szafie sterującej.
Sprawami dotyczącymi awarii oświetlenia ulicznego zajmuje się ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (tel. 22 770 52 42, gospkom@piastow.pl). Awarie można też bezpośrednio zgłosić do konserwatora – firmy Jimmy – tel. całodobowy: 501 285 094, co niewątpliwie przyspieszy ich usuwanie.

Z poważaniem;

Krzysztof Smolaga - Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa

Data dodania:10-01-2014

Witam, Mam pytanie jak przygotowana jest Szkoła Podstawowa nr 4 na obowiązkowe przyjęcie wszystkich dzieci 6 letnich do 1 klas. Kiedy zlikwidowane zostaną dwie zmiany w szkole.

Data udzielenia odpowiedzi:24-01-2014

W odpowiedzi na Pani pytanie pragnę poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Piastowie jest właściwie przygotowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.
Dzieci sześcioletnie przebywają w szkole już od wielu lat w oddziałach przedszkolnych tzw. klasach "0", w których objęte są opieką w godz. 7-17.
Sale lekcyjne pierwszoklasistów są wyposażone w meble dostosowane do potrzeb dzieci sześcio - i siedmioletnich (regulowane stoliki, krzesełka o różnej wysokości). W klasach 1 – 3 wszystkie dzieci mają swoje szafki szkolne, w których pozostawiają część przyborów i książek.
W każdej sali lekcyjnej jest również "kącik zabaw" z zabawkami, grami dydaktycznymi itp. oraz dywanem, na którym odbywa się część zajęć.
Od 2013 szkoła dysponuje też placem zabaw dla dzieci z klas 0-3, miejscem zajęć ruchowych i aktywnego odpoczynku dla najmłodszych.
Nauczyciele z ogromną uwagą analizują ofertę wydawniczą poszukując podręczników najlepiej dostosowanych do zróżnicowanego poziomu i możliwości uczniów. Szkoła oferuje również szeroką gamę zajęć dodatkowych (zajęcia plastyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, reedukacyjne) usprawniających i stymulujących rozwój dzieci.
W związku z liczbą oddziałów przekraczającą ilość sal lekcyjnych szkoła zmuszona jest pracować w systemie zmianowym. Uczniom oczekującym na zajęcia lub będących po lekcjach szkoła oferuje opiekę świetlicową w godzinach 7.00-17.00 oraz obiady przygotowywane w szkolnej stołówce.
W placówce są sprzyjające, bezpieczne warunki i przyjazna atmosfera dla dzieci sześcioletnich podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Danuta Oleś
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
 

Data dodania:28-10-2013

Witam, Szanowny Panie- dziękuję za jakże treściwą odpowiedź na pytanie z lipca w sprawie podsypania dziur na Błońskiej. (Odpowiedź otrzymałem pod koniec października.) Zrobionych przez ciężki sprzęt który właśnie zrobił sobie zwałkę na waszej tzn. gminnej działce.(miał prawo uzgodnił to z władzami gminy)Lecz Pan powinien dopilnować aby droga była poprawiona po robotach. Niech mi nikt kitu nie wciska, że była poprawiona. Rozumiem, także, że nie przewidujecie Państwo w tym roku coś z tym fantem jaki nam zafundowaliście zrobić. A jak się ma problem w przyszłym roku. Po raz kolejny pytanie,- co z wodociągiem. (odpowiedź,- wytyczenie działek na Błońskiej.... na tej ulicy pobudował się ktoś i gmina wiedziała gdzie jest granica działki. Z poważaniem

Data udzielenia odpowiedzi:26-11-2013

W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że firma korzystająca z nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piastów, na czas budowy ulicy Błońskiej - (na odc. od ul. Krakowskiej do ul. Północnej) uporządkowała odcinek ulicy Błońskiej, po którym poruszały się pojazdy budowy, jak również uzupełniła tłuczniem kamiennym przestrzenie pomiędzy płytami MON , co obrazuje załączone zdjęcie.
Ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie Gminy , nie planuje się w najbliższym czasie budowy wodociągu jak również nawierzchni ul. Błońskiej, na interesującym Pana odcinku.

Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Remontów
Krzysztof Sobiech


Data dodania:18-10-2013

Za Pańskim pośrednictwem kieruję skargę do rady Miejskiej na Burmistrza Kubickiego, w związku z nie wywiązywaniem się z ustawowego obowiązku udzielania odpowiedzi na zadane pytania poprzez panel pytania i odpowiedzi. Do 18.10.2013 nie udzielił odpowiedzi na 4 pytania zadane 31.07.2013.

Data udzielenia odpowiedzi:18-10-2013

Szanowny Panie,
Informuję, że przekazałem Pańską skargę do Rady Miejskiej w Piastowie.

Z poważaniem,
Krzysztof Smolaga - z-ca burmistrza Miasta Piastowa
 

1 2 3 ... ... 75 76 77 »