KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi

Zadaj nowe pytanie »

Lista dostępnych pytań i odpowiedzi:

Data dodania:24-07-2014

Witam, mam pytanie odnośnie karty Warszawa + Dlaczego Piastów nie podpisał porozumienia z ZTM w tej sprawie. Sporo osób dojeżdża do pracy, szkoły, a bilety w II strefie są znacznie droższe od strefy I.Nie rozumiem polityki władz miasta, prosze o wyjaśnienie.Dziekuje.

Data udzielenia odpowiedzi:01-08-2014

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie wyjaśniam, że Rada Miejska w Piastowie, na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 roku wyraziła negatywną opinię dotyczącą zakresu oferty „Warszawa+” przedstawionej przez Zarząd Transportu Miejskiego. W przypadku gdy oferta ze strony ZTM-u będzie korzystna dla Miasta Piastowa jak i jego mieszkańców podpiszemy stosowne porozumienie.

Z poważaniem;

Marek Kubicki - Burmistrz Miasta Piastowa
 

Data dodania:22-07-2014

Uprzejma prośba o informację dlaczego przy ul. Sochaczewskiej od skrzyżowania z Krakowską na zachód nigdy nie został postawiony znak drogowy D-4a, skoro droga ta od zawsze jest "ślepa"?

Data udzielenia odpowiedzi:01-08-2014

Szanowny Panie,
W chwili obecnej nie widzimy potrzeby ustawienia we wskazanym prze z Pana miejscu znaku D-4a. Ulica Sochaczewska na tym odcinku jest drogą nieutwardzoną o znaczeniu lokalnym, stanowiącą dojazd do kilku nieruchomości przy niej położonych. Jej lokalizacja i charakter powoduje, że z drogi korzystają tylko mieszkańcy tych nieruchomości oraz służby miejskie. Wprowadzanie dodatkowego oznakowania informacyjnego w rejonie Al. Krakowskiej i Sochaczewskiej nie ma uzasadnienia ekonomicznego w stosunku do korzyści, które mogłoby ono przynieść.
Z poważaniem,

Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu GKiM

Data dodania:21-07-2014

Uprzejma prośba o informację, które z działek leżących w Piastowie obręb 2, nr ewidencyjne: 17, 18, 22, 23, 24, 19/1, 19/3, 19/4, 20/2, 36/7, 39 należą do gminy? Dodatkowo proszę o informację, które z nich są zaewidencjonowane, jako drogi gminne?

Data udzielenia odpowiedzi:31-07-2014

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że Gmina Miasto Piastów jest właścicielem działek ewidencyjnych nr: 17, 18 ,19/1, 19/3, 19/4, 20/2, 22, 23, 24 oraz 36/7 z obrębu 02. Jednocześnie działka ew. nr 19/3 leży w liniach rozgraniczających ul. Błońskiej, działka ew. nr 19/3 leży w liniach rozgraniczających ul. Błońskiej i Al. Krakowskiej oraz działka ew. nr 36/7 leży w liniach rozgraniczających ul. Ożarowskiej. Powyższe drogi zaliczone są do kategorii dróg publicznych gminnych.

Z poważaniem;

Marek Kubicki - Burmistrz Miasta Piastowa

Data dodania:21-07-2014

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej http://www.modernizacja-roku.pl w Konkursie Modernizacja Roku nie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty. Dlaczego zatem zostało zgłoszone przedszkole nr 3? Jest to budowa nowego od podstaw obiektu w technologii modułowej. Nie ma w tej inwestycji cienia modernizacji. W SIWZ do przetargu na budowę przedszkola w punkcie 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia trzykrotnie widnieje słowo: nowego, nowopowstałego. Kto zdecydował się na wydanie kwoty wpisowego (9.900PLN netto + 23% VAT) zgłaszając obiekt niezgodny z regulaminem? Jeżeli okaże się, że pieniądze zostały wydane w niewłaściwy sposób rozumiem, że złoży Pan donos na odpowiedzialną za to osobę do odpowiednich służb?

Data udzielenia odpowiedzi:23-07-2014

Miasto Piastów zgłosiło obiekt do konkursu zgodnie ze stanem faktycznym powstałego obiektu. Kapituła Konkursu zakwalifikowała obiekt do udziału w kolejnych etapach "Konkurs Modernizacja Roku" oraz wizytowała obiekt zgodnie z przyjętymi procedurami.

Artur Szlapa Sekretarz Miasta Piastowa

Data dodania:15-07-2014

Uprzejma prośba o udzielenie informacji dlaczego droga gminna Mazowiecka od Krakowskiej do Hallera na wysokości działek niezabudowanych jest całkowicie zarośnięta od wielu lat? To, że na tej wysokości nie ma zabudowań nie zwalnia władz miasta do utrzymywania jej w należytym stanie. I nie jest to pobocze, czy pas zieleni, ale cała szerokość drogi. Dlaczego chodnik przy Orła Białego przy wzdłuż działki ewidencyjnej 305/2 jest od wielu lat zarośnięty i nie da się po nim przejść, a dodatkowo na jego środku tkwi stary, drewniany od dawna nie używany słup. Kto z władz miasta celowo karze pieszym ten odcinek drogi pokonywać po jezdni, która według władz miasta jest "Obwodnicą Piastowa". Kto z UM celowo naraża życie i zdrowie mieszkańców?

Data udzielenia odpowiedzi:01-08-2014

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż ulica Mazowiecka została wpisana do Konserwacji i sprzątania terenów zieleni miejskiej na terenie Miasta Piastowa.
Pas drogowy ulicy Orła Białego został wpisany do bieżących prac porządkowych i będzie uprzątnięty w miesiącu sierpniu br.
 

Z poważaniem;

Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu GKiM

1 2 3 ... ... 77 78 79 »