KontaktKontakt Strona glownaStrona główna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi

Zadaj nowe pytanie »

Lista dostępnych pytań i odpowiedzi:

Data dodania:10-09-2014

Witam Moje pytanie brzmi: kiedy ulica Błońska ta gorsza doczeka się wodociągu i poprawy nawierzchni oraz chodnika. Który sami układaliśmy kilkanaście lat temu. Tym razem chciałbym uzyskać konkretniejszą odpowiedź, nie zdawkową, ponieważ pytam się już któryś raz.

Data udzielenia odpowiedzi:17-09-2014

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie Gminy, nie planuje się w najbliższym czasie budowy wodociągu jak również nawierzchni ul. Błońskiej, na interesującym Pana odcinku.
Jednocześnie wyjaśniam, że o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w danym roku, decyduje Rada Miasta Piastowa, zatwierdzając budżet wydatków na rok bieżący.
W związku z powyższym, nie jest możliwe, określenie terminu wykonania interesujących Pana przedsięwzięć budowlanych.

Marek Kubicki Burmistrz Miasta Piastowa

Data dodania:21-08-2014

Witam, Oferta ZTM "Warszawa+" dla mieszkańców Piastowa jest bardzo atrakcyjna, to 50 zł mniej co miesiąc, przy dwojgu dorosłych i dwojgu dzieci dojeżdżających do Warszawy do szkoły i pracy daje to 150 zł miesięcznie. Pracuję w Warszawie, ale podatki płacę w Piastowie, chcę żeby Piastów się rozwijał, ale jednocześnie oczekuję od Piastowa coś w zamian. Dlaczego dla Marek i Zielonki oferta ZTM jest atrakcyjna, a dla Piastowa już nie? Proszę zadbać o swoich mieszkańców!

Data udzielenia odpowiedzi:01-09-2014

Oferta ZTM „Warszawa+” skierowana została do wszystkich gmin aglomeracji warszawskiej które obsługuje ZTM. Jako pierwsza gmina skorzystały z niej Marki. Ponieważ jest to propozycja nie konsultowana jeszcze z wszystkimi samorządami, następne porozumienia nie zostały jeszcze podpisane. Konsultacje i rozmowy w sprawie ostatecznego kształtu oferty „Warszawa+” będą prowadzone w najbliższej przyszłości i w zależności od rezultatów, w tym koszt funkcjonowania i korzyści jakie przyniesie mieszkańcom Piastowa, podjęta zostanie ostateczna decyzja.

W chwili obecnej korzyści wynikające z oferty „Warszawa+” to ulga w bilecie 30-dniowym imiennym w wysokości 14 zł i w bilecie 90-dniowym imiennym w wysokości 54 zł. Ponieważ różnicę w cenach biletów pokrywać będą samorządy, w budżecie miasta trzeba zaplanować odpowiednie środki finansowe. W tegorocznym budżecie jest to niemożliwe – minęło ponad pół roku i większość środków finansowych zostało już zaangażowanych, a na wiele pilnych zadań zabrakło pieniędzy.

ZTM Warszawa skierował do Urzędu Miejskiego w Piastowie wstępną propozycję dotyczącą dodatkowych ulg przy zakupie biletów długoterminowych na roboczo nazwanych „Warszawa+” w dniu 5 lutego 2014r., tj. już w trakcie roku budżetowego, a więc w sytuacji kiedy tego typu zadanie nie było rozpatrywane przy tworzeniu i uchwalaniu budżetu na rok 2014, co miało miejsce w grudniu 2013r. Obecnie gmina Piastów dofinansowuje funkcjonowanie „wspólnego biletu” na linii kolejowej SKM i KM w wysokości 2,6 mln zł rocznie i jest to poważne obciążenie dla budżetu miasta. Do sprawy wprowadzenia dodatkowej ulgi przy zakupie biletów komunikacji miejskiej będzie można powrócić przy tworzeniu budżetu miasta na rok 2015, pod warunkiem nie podwyższenia przez ZTM stawek i udziałów gmin w dofinansowaniu transportu publicznego. Oferta „Warszawa+” jest kolejnym obciążeniem samorządów, które i tak już są nadmiernie obciążane przez ZTM, nie dając w zamian poprawy jakości świadczonych usług.
Marek Kubicki Burmistrz Miasta Piastowa

Data dodania:13-08-2014

Z informacji uzyskanych w gminie wiem że koszenie trawy i dbanie o porządek na trawnikach przed posesjami na ulicy św.Jadwigi Królowej należy do gminy. Mam zapytanie jak uzyskać rekompensatę finansowa od gminy gdy na własny koszt koszę , sprzątam, sadzę drzewka i kwiaty? Trwa to już tak od wielu lat , czy gmina nie powinna np. obniżyć podatek gruntowy dla takich osób jak ja, jeśli nie ma środków finansowych na te prace ?

Data udzielenia odpowiedzi:04-09-2014

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie wyjaśniam, że ulica Św. Jadwigi Królowej nie jest objęta na stałe umową, której przedmiotem jest konserwacja i sprzątanie terenów zieleni miejskiej w Piastowie, jednakże jest ona uprzątana w miarę potrzeb. Dzięki Pana wysiłkowi, za który serdecznie dziękuję, teren jest zadbany ku zadowoleniu wszystkich. Niestety nie ma możliwości obniżenia podatku gruntowego dla Pana, ponieważ stawki podatku ustalane są corocznie przez Radę Miejską w drodze uchwały i obowiązują wszystkich posiadaczy nieruchomości w jednakowym wymiarze.

Z poważaniem,
Marek Kubicki - Burmistrz Miasta Piastowa

Data dodania:24-07-2014

Witam, mam pytanie odnośnie karty Warszawa + Dlaczego Piastów nie podpisał porozumienia z ZTM w tej sprawie. Sporo osób dojeżdża do pracy, szkoły, a bilety w II strefie są znacznie droższe od strefy I.Nie rozumiem polityki władz miasta, prosze o wyjaśnienie.Dziekuje.

Data udzielenia odpowiedzi:01-08-2014

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie wyjaśniam, że Rada Miejska w Piastowie, na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2014 roku wyraziła negatywną opinię dotyczącą zakresu oferty „Warszawa+” przedstawionej przez Zarząd Transportu Miejskiego. W przypadku gdy oferta ze strony ZTM-u będzie korzystna dla Miasta Piastowa jak i jego mieszkańców podpiszemy stosowne porozumienie.

Z poważaniem;

Marek Kubicki - Burmistrz Miasta Piastowa
 

Data dodania:22-07-2014

Uprzejma prośba o informację dlaczego przy ul. Sochaczewskiej od skrzyżowania z Krakowską na zachód nigdy nie został postawiony znak drogowy D-4a, skoro droga ta od zawsze jest "ślepa"?

Data udzielenia odpowiedzi:01-08-2014

Szanowny Panie,
W chwili obecnej nie widzimy potrzeby ustawienia we wskazanym prze z Pana miejscu znaku D-4a. Ulica Sochaczewska na tym odcinku jest drogą nieutwardzoną o znaczeniu lokalnym, stanowiącą dojazd do kilku nieruchomości przy niej położonych. Jej lokalizacja i charakter powoduje, że z drogi korzystają tylko mieszkańcy tych nieruchomości oraz służby miejskie. Wprowadzanie dodatkowego oznakowania informacyjnego w rejonie Al. Krakowskiej i Sochaczewskiej nie ma uzasadnienia ekonomicznego w stosunku do korzyści, które mogłoby ono przynieść.
Z poważaniem,

Wiesław Krendzelak - Kierownik Referatu GKiM

1 2 3 ... ... 77 78 79 »