A Wersja graficzna
A- A A+

Wypełnij elektroniczną deklarację

Na podstawie danych w podpisanych i złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi Urzędy wydają odpowiednie decyzje dotyczące wymiaru opłat. Przed wydaniem decyzji deklaracje są sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym przez pracownika Urzędu. W razie błędów w deklaracji, braku wymaganych załączników itp. właściciel nieruchomości składający deklarację może zostać zobligowany przez Urząd do wyjaśnienia nieprawidłowości.
Deklaracje mogą być składane osobiście i korespondencyjnie. Dla celów zminimalizowania możliwości popełnienia pomyłek w składanej deklaracji poniżej została udostępniona możliwość wypełnienia deklaracji w postaci elektronicznej, która może zostać wydrukowana, a podpisaniu powinna zostać przekazana do Urzędu przez odpowiedniego właściciela nieruchomości.

Wypełnij deklaracje: tutaj

Wypełnioną deklarację można przekazać:

1. w wersji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-PUAP, opatrzoną podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym.
2. podpisaną deklarację w wersji papierowej bezpośrednio do Wydziału Utrzymania Miasta, ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 4.
 Powrót