A Wersja graficzna
A- A A+

Odnowa tkanki mieszkaniowej

12 lipca Burmistrz Miasta Piastowa podpisał kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dotację na realizację projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”.

Piastów otrzyma na ten cel 6 283 804,12 zł dofinansowania, z czego 5 174 897,51 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1 108 906,61 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 7 487 420,73 zł.


Celem głównym projektu jest odnowa tkanki mieszkaniowej miasta Piastów na obszarach rewitalizowanych w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej.

Projekt dotyczy w szczególności rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w następujących lokalizacjach: Al. Krakowska 70, ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3a, ul. Godebskiego 3b, ul. Godebskiego 3c, ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4, ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26. Obiekty te ujęte są w „Programie rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”.

Jego realizację zaplanowano do końca czerwca 2021 roku.

Zakres robót remontowych i termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie dotyczy m.in. fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych a także kominów, korytarzy, poddaszy oraz docieplenia budynków.

Wykonane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie audyty potwierdziły, że przewidziane w projekcie działania będą skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej budynków objętych projektem o co najmniej 25 proc. oraz ograniczą emisje dwutlenku węgla.

Oprac. Agnieszka Tomaszewska-Kula, Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych


 Powrót