A Wersja graficzna
A- A A+

E-usługi

5 listopada 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektu pn. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług". Piastów jest jednym z dziesięciu partnerów konsorcjum projektowego, którego liderem jest firma Euro Innowacje sp. z o.o. Obok Piastowa w projekcie uczestniczą takie gminy jak Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Józefów, Legionowo, Płońsk, Przasnysz, Sierpc, Wołomin oraz Żyrardów. Partnerzy stanowią też grupę docelową projektu, który otrzymał wsparcie w wysokości 1 653 894,40 zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego POWER: Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Wartość projektu szacowana jest na kwotę 1 971 974,40 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od grudnia 2018 roku do marca 2020 roku.

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w dziesięciu urzędach JST z  woj. mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez  wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji 349 kadr w ramach siedmiu zadań zaplanowanych w projekcie.

Przewidywane główne rezultaty projektu to:

- Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami: 10

- Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców: 10.

Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych przewidzianych w projekcie „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z platformy e-podatki, na której w niedalekiej przyszłości będą mogli zobaczyć wszystkie swoje zobowiązania w stosunku do gminy, takie jak podatki i opłaty lokalne, wybrać co chcą opłacić oraz dokonać płatności on-line.

Do pobrania: prezentacja Powrót