A Wersja graficzna
A- A A+

Dofinansowanie unijne dla SPZOZ Piastun

Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie.

W dniu, 25 września 2018 r., Burmistrz miasta Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Grażyną Wójcik, dyrektorem SPZOS PIASTUN Mateuszem Kuczabskim oraz członkiem zarządu województwa mazowieckiego Elżbietą Lanc, podpisał kolejną umowę o dofinansowanie dla Piastowa  przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 862 533,03 zł.

 Projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki skoordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” zakłada zakup sprzętów m.in. do pracowni kardiologicznej, chirurgicznej, kolonoskopii, gastroskopii, anestezjologicznej oraz rehabilitacyjnej. Celem głównym projektu jest: „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez SP ZOZ PIASTUN w Piastowie”.

Po realizacji projektu, - pacjenci – obawiający się o swoje zdrowie i oczekujący fachowej oraz sprawnej opieki medycznej w zakresie profilaktyki i leczenia chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej uzyskają dostęp do nowoczesnej i profesjonalnej opieki medycznej w zakresie chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej oraz podniesie jakość życia poprzez zapewnienie wyższego standardu opieki medycznej.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 4 828 166,29 zł.   

Zakończenie projektu planowane jest na lipiec 2019 roku.

Anna Lorens
Dofinansowanie na sprzęt dla Piastuna

TEL-KAB Telewizja Kablowa Pruszków
Panorama Pruszkowska wydanie 22.09.2018
 Powrót