A Wersja graficzna
A- A A+

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji miejskich

Na wtorkowej, XVLII, sesji Rady Miejskiej w Piastowie przedstawiona została informacja o projektach i zadaniach realizowanych przez Miasto Piastów przy udziale środków unijnych i innych środków zewnętrznych. Pani Agnieszka Tomaszewska-Kula Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Piastowie zaprezentowała źródła funduszy, wielkość dotacji, obecnie realizowane i planowane do realizacji przy wsparciu środków zewnętrznych gminne inwestycje.

Środki unijne to m.in.:

23,7 mln zł – to wartość dofinansowania inwestycji w ośmiu projektach, dla których Piastów ma już podpisane umowy o dofinansowanie

5,1 mln zł - wartość dofinasowania projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów” - 11 wielorodzinnych budynków mieszkalnych – wkrótce zostanie podpisana umowa o dofinansowanie tego zadania,

19,2 mln zł – to wartość dofinansowania w projektach złożonych przez nasze miasto w ostatnich naborach, dla których czekamy na decyzję

Aktualne piastowskie projekty finansowane oraz o których finansowanie Miasto się ubiega ze źródeł innych niż unijne to m.in.:

33 tys. zł - dotacja Wojewody na wyposażenie gabinetów zabiegowych w szkołach podstawowych

2,4 mln zł - dotacja Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę domów komunalnych

maks. 200 tys. zł - dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki na Otwarte Strefy Aktywności w 4 lokalizacjach: Willa Millera, ul. Orzeszkowej, ul. 11-go Listopada i Plac Zgody

12 mln zł - dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na geotermię – pozyskanie ciepła dla sieci ciepłowniczej

1,9 mln zł - dotacja z rządowego programu rozbudowy dróg na budowę ul. Norwida

2,8 mln - zł dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę nowej filii przychodni SPZOZ PIASTUN

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego zadanie realizowane w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)


Poniżej prezentujemy nazwy projektów i dokładne dane.

PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM – PLANOWANE ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW – stan na dzień 24.04.2018 r. - tutaj

AKTUALNY STATUS PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM – stan na dzień 24.04.2018 r. – tutaj

MIASTO PIASTÓW - Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych – tutaj

Agnieszka Tomaszewska-Kula i Anna Lorens


 Powrót