Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

W związku z rezygnacją Pana Filipa Górskiego z funkcji radnego Rady Miejskiej w Piastowie Wojewoda Mazowiecki zarządził na dzień 3 grudnia 2017 r. wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 2 w Piastowie.

Okręg ten obejmuje następujące ulice: J. Brandta, Dworcowa, A. Dygasińskiego, J. Fałata , Królewska, Krótka, Plac Zgody, Przejazdowa, J. Styki, Szarych Szeregów, K. Przerwy-Tetmajera, Zielona, St. Bodycha. Więcej informacji na stronie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie:lwww.warszawa.kbw.gov.pl oraz na stronie Miasta Piastowa.

Artur Szlapa

Urzędnik Wyborczy

 Powrót