A Wersja graficzna
A- A A+

Wybory Samorządowe 2018, informacje i wyniki

INFORMACJE I OBWIESZCZENIA

- Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Piastowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

- Termin udostępniania spisu wyborców

- OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piastowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Piastowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piastowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Piastowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Piastowie z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Piastowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- Uzupełnienie składu komisji obwodowych do dnia 26 września do godz. 16-ej

- Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Piastowie w dniach 24.09 ÷ 26.09

- Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

- Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Piastowie

- Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Piastowie w dniach 13.09 ÷ 17.09

- POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Piastowie



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy


OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Pruszkowskiego

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa - Granice okręgu wyborczego

Informacje zawierające wyjaśnienia dla wyborców

Informacja dotycząca stosowania przepisu art.28

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

UCHWAŁA PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

INFORMACJA KBW w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Warszawie w sprawie głosowania korespondencyjnego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie I o głosowaniu korespondencyjnym

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie II o głosowaniu korespondencyjnym

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie III o głosowaniu korespondencyjnym

Wzór zgłoszenia - glosowanie korespondencyjne I - doc

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 6 września 2018 r. o losowaniach-KW II



 Powrót