A Wersja graficzna
A- A A+

Warszawa+ w Piastowie

Na wczorajszej sesji radni Piastowa, na wniosek Burmistrza, wyrazili zgodę na udzielenie piastowianom dopłat do biletów długookresowych ZTM w ofercie "Warszawa+". Podjęto decyzję, by wybrać najkorzystniejszą dla pasażerów opcję dopłaty z oferty m.st. Warszawy, tj. wariant trzeci.

Początek tej współpracy nie oznacza jednak, że Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski poprzestanie na tym. Będzie dalej zabiegał o włączenie Piastowa do 1. strefy biletowej bądź o bezpłatną komunikację liniami ZTM dla piastowian. Takie właśnie rozwiązania byłyby korzystne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.Wysokość przyjętych dopłat będzie następująca:


Rodzaj biletu

Wysokość dopłaty Miasta Piastowado biletu normalnego

do biletu ulgowego

30-dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2

60 zł

30 zł

90-dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2

130 zł

65 zł

30-dniowy imienny obowiązujący
w strefie 2

40 zł

20 zł

90-dniowy imienny obowiązujący
w strefie 2

70 zł

35 zł


Uprawnienie do dopłat będzie przysługiwało na podstawie spersonalizowanej karty zbliżeniowej – „Karta Mieszkańca Piastowa”, na której piastowianie nie tylko będą mogli zakodować bilety, ale także otrzymają możliwość skorzystania z pakietu przywilejów przygotowywanych przez samorząd, jednostki miejskie, organizacje oraz firmy partnerskie.

Warunkiem niezbędnym do wydania karty jest zamieszkiwanie na terenie Piastowa oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.

W najbliższych dniach Burmistrz Miasta Piastowa podpisze porozumienie z m.st. Warszawą w tym zakresie. Urzędnicy już pracują nad zbudowaniem niezbędnej infrastruktury w tym zakresie. Przewidywany termin wydawania pierwszych kart to przełom listopada i grudnia. O wszystkim będziemy na bieżąco informować.

Więcej informacji na temat zasad przyznawania dopłat znajduje się w uchwale Rady Miejskiej w Piastowie.

Do pobrania: uchwała


 Powrót