A Wersja graficzna
A- A A+

Susza - zadbajmy razem o naszą zieleń

Według danych IMGW[1] tygodniowe sumy opadów atmosferycznych w czerwcu 2019 r. w Piastowe nie przekraczały wartości 4 mm, a maksymalna dobowa suma opadów nie przekroczyła 2 mm. Anomalie miesięcznych sum opadów atmosferycznych w czerwcu 2019 r. względem okresu referencyjnego 1981-2010 wynoszą dla tego terenu wynosi poniżej 80%, przy czym w czerwcu nie wystąpił ani jeden dzień z opadem powyżej 10 mm.

Miasto Piastów realizuje projekt „Poprawa jakości środowiska w Mieście poprzez rozwój terenów zieleni”. Jak pokazują liczne badania, do jednego z  najbardziej pożądanych elementów infrastruktury miejskiej należy zieleń, tego typu tereny mają szerokie znaczenie dla warunków życia w mieście oraz ograniczenie poziomu zanieczyszczenia środowiska


Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację parków, zieleńców oraz zorganizowanie obszarów w obrębie głównych dróg w Mieście.

Zadbane tereny zieleni, posadzone w donicach, kwietnikach i na klombach kwiaty tworzą bardzo istotny element w zagospodarowaniu przestrzennym Piastowa. Nie tylko zwiększają one atrakcyjność miasta, ale także wpływają na jakość życia w nim. Piastowianom i pracującym w naszym mieście urzędnikom, zależy na tym, by zieleń była wszędzie tam, gdzie to możliwe, tak aby w mieście mieszkało i pracowało się nam przyjemniej, lepiej, po prostu zdrowiej.

Mimo usilnych działań naszego Przedsiębiorstwa tegoroczna susza i wysokie temperatury wyjątkowo boleśnie rozprawiają się z zielenią miejską. Opady są z reguły przelotne lub burzowe i niewiele pomagają w takiej sytuacji. Młode nasadzenia są intensywnie pielęgnowane, a w zakres zabiegów pielęgnacyjnych wchodzi również ich podlewanie. Niestety, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, występuje problem z nadążaniem podlewania naszej zieleni i jest to możliwe dopiero w godzinach nocnych.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Piastowa w porozumieniu z Piastowskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. odpowiedzialnym za utrzymanie zieleni, zwraca się do piastowian z uprzejmą prośbą o pomoc w podlewaniu zieleni, która bezpośrednio przylega do ich posesji.

Każda kropla wody w tym okresie jest dla roślin niezwykle istotna.

Traktujmy zieleń miejską jako nasze wspólne dobro. Dbajmy o nią razem.

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy

PPUK Sp. z o.o.


[1] dane na podstawie komunikatów prasowych IMGW-PIB w miesiącu czerwcu oraz tygodniowych biuletynów hydrologicznych Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.


 Powrót