STOP SMOG

Nabór na wymianę pieców
Urząd Miasta Piastowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

Ostatecznymi odbiorcami dofinansowania będą osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy, która będzie ubiegała się o dofinansowanie.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą.
Dotacja wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczany jest koszt pieca (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji.
Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować nie uwzględnieniem jej przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt  z Wydziałem Utrzymania Miasta – Zespół ds. Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11 Listopada 8, pok. 3, tel. 22 770 52 46.

DO POBRANIA:

DEKLARACJA Na dofinansowanie wymiany kotła grzewczego
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY


Urząd Miejski w Piastowie zaprasza do udziału w programie dofinansowania modernizacji instalacji grzewczych dla mieszkańców Piastowa. Szczegóły na plakacie poniżej. Powrót