Segregacja odpadów od 1 stycznia 2018 r.

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2018r. ulega zmianie kolorystyka worków przeznaczonych na odpady segregowane:
- odpady szklane z koloru białego na kolor zielony,
- odpady ulegające biodegradacji z koloru przeźroczystego na kolor brązowy.

Zmiana podyktowana jest wdrożeniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać w Zespole ds. odpadów, Wydziału Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie, tel. 22-770-52-43, 22-770-52-48

Prosimy również o zapoznanie się z ulotką informacyjną zamieszczoną w harmonogramie odbioru odpadów na rok 2018r.

ULOTKA 2018.pdf

Piastów harmonogram 2018 rej 1.pdf

Piastów harmonogram 2018 rej 2.pdf

Piastów harmonogram 2018 rej 3.pdf

Piastów harmonogram 2018 rej 4.pdf

  


 Powrót