A Wersja graficzna
A- A A+

Raport o mieście Piastowie za 2018 rok

Burmistrz Miasta Piastowa wypełniając dyspozycję ustawy o samorządzie gminnym przedłożył Radzie Miejskiej w Piastowie „Raport o mieście Piastowie za 2018 rok”. Dokument ten to podsumowanie gminnych działań, realizacja polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy w minionym roku. Zapraszamy do lektury.


ZOBACZ:
RAPORT O MIEŚCIE PIASTOWIE ZA 2018 ROK
ANALIZA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJPrzedstawienie Raportu oraz debata nad nim odbędzie się na absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Piastowie w dniu 25 czerwca 2019 r. W debacie biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Piastowa. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.

Zgłoszenie do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, na której będzie przedstawiony Raport. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie, ul. 11 Listopada 2, pok. 19 w godzinach pracy piastowskiego Urzędu Miejskiego. Wzór zgłoszenia można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie. Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 24 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok wg kolejności zgłoszeń.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506).

Do pobrania: WZÓR ZGŁOSZENIA DO DEBATY


 Powrót