Przekaz decyzji dotyczących podatku...

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Piastowa uprzejmie informuje, iż od dnia 3 lutego 2017 roku decyzje wymiarowe dotyczące podatku od nieruchomości i podatku rolnego będą roznoszone przez pracowników Poczty Polskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie.

Pracownicy Urzędu Miejskiego są wyposażeni w imienne identyfikatory i upoważnienia od Burmistrza Miasta Piastowa oraz nie są uprawnieni do pobierania podatku ani innych opłat.


 Powrót