A Wersja graficzna
A- A A+

Pora na szybki internet w Piastowie

WYPEŁNIJ ANKIETĘ --- WŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ do światłowodowej sieci nowej generacji. Orange Polska planuje zainstalować w Piastowie sieci światłowodowe zapewniające miastu łącza internetowe o wysokiej przepustowości.
Jeśli chcesz, aby nasza inwestycja światłowodowa objęła twój dom lub firmę, wypełnij poniższą deklarację.

DEKLARACJA – tutaj

Zebrane w tej formie informacje pomogą określić skalę zapotrzebowania na usługi szybkiego internetu w Piastowie oraz doprowadzić przyłącza do zainteresowanych mieszkańców i firm bezpośrednio do budynku.__________________________________________________________________________
Powyższe działanie odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) mającego na celu spełnienie wymagań Agendy Cyfrowej poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i  dostarczenie do 2020 r. mieszkańcom Internetu o przepustowości 100 Mb/s (do 50 % gospodarstw domowych, a do100 %  gospodarstw domowych min. 30 MB/s).
__________________________________________________________________________
Niedawno rozstrzygnięty został drugi konkurs POPC, w wyniku którego Orange Polska zbuduje szybkie łącza internetowe m.in. w obszarze warszawskim zachodnim, a więc także w Piastowie.

Jeszcze zanim rozstrzygnięto drugi konkurs POPC, w maju tego roku, Miasto Piastów i Orange podpisały porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Teraz, gdy operator uzyskał  dofinansowanie w ramach programu, uzgodnione wcześniej działania powinny nabrać większego tempa. Mieszkańcy za budowę sieci światłowodowej nie ponoszą żadnych opłat. Środki na ten cel ponosi operator Orange Polska przy współfinansowaniu UE.

W naszym mieście prace w pierwszej kolejności skupią się na doprowadzeniu światłowodu do piastowskich szkół.   Urząd Miasta podpisał umowę, która umożliwi wkrótce rozpoczęcie prac projektowych a następnie wykonawstwo.

Dzięki temu szkoły już w przyszłym roku będą mogły korzystać z dostępu do Internetu o przepustowości 100 Mb/s i więcej.
Wspólne działania Miasta Piastowa i Orange pozwolą w ramach projektu na doprowadzenie inwestycji tam, gdzie są takie potrzeby oraz przyczynią się do skrócenia czasu jej realizacji. Mieszkańcy otrzymają możliwość  dostępu do Internetu o prędkości 100 Mb/s i więcej, telewizji jakości HD oraz telefonu.

Ankietę można także pobrać w budynkach:
•    Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2 i 11 Listopada 8,
•    Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 24 i jej filii przy ul. Dworcowej 1,
•    Przychodni SPZOZ „Piastun” przy ul. M. Reja 1.                                                                                        

Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć w specjalnie oznakowanych urnach w wyżej wymienionych budynkach

do końca marca 2018 r.


Z uwagi na to, że przyłącza do budynków będą wykonane tylko do osób,
które złożą deklaracje, prosimy o ich czytelne wypełnienie.

ZAPRASZAMY
WŁĄCZ SIĘ JUŻ DZIŚ
do światłowodowej sieci nowej generacji.


 Powrót