Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2030

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w związku z pracami nad przygotowaniem PLANU SIECI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2017- 2030 zaprasza do wypełnienia ankiety. Pozyskane informacje będą bardzo istotnym elementem, niezbędnym do przygotowania finalnej wersji dokumentu, który będzie odzwierciedlał realne potrzeby oraz zaplanowanie rozwiązań przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców powiatu.


ANKIETA UWAG DO PLANU SIECI DRÓG POWIATOWYCH POWIATU PRUSZKOWSKIEGO NA LATA 2017-2030

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, iż ogłasza nabór uwag do projektu Planu sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na lata 2017-2030.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do planu. Uwagi w ramach zbierania opinii społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Plan sieci dróg powiatowych powiatu pruszkowskiego na lata 2017-2030, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiat.pruszkow.pl  a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym przy ulicy Drzymały 30  w kancelarii urzędu w godz. od 800 do 1600 w dni robocze.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

1)    drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: infrastruktura@powiat.pruszkow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne PLAN DRÓG”,
2)    drogą korespondencyjną na adres:  Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków (liczy się data wpływu),
3)    bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, ul. Drzymały 30 w Pruszkowie w kancelarii urzędu w godz. od 800 do 1600 w dni robocze.

Dokumenty do pobrania:

Plan sieci dróg powiatowych Powiatu Pruszkowskiego na lata 2017-2030.pdf

Wzór formularza do zgłaszania uwag i zmian.pdf

Wzór formularza do zgłaszania uwag i zmian.doc

 Powrót