A Wersja graficzna
A- A A+

Od 1 lipca 500+ na nowych zasadach – złóż wniosek

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r. rusza na nowych zasadach – m.in. bez kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko - świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Wprowadzony także zostanie szczególny 3-miesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Dzisiaj rodzice mają na to 1 miesiąc.

Zmianie ulegnie tryb prowadzonego postępowania. Przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji. Organ realizujący Program 500+ prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ realizujący odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można złożyć:

od 1 lipca 2019 r. online za pomocą:

  • - portalu informacyjno-usługowego Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl
  • - bankowości elektronicznej
  • - platformy PUE ZUS,


od dnia 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej – osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Należy pamiętać o konieczności złożenie wniosku zarówno, gdy chcemy:

  • - kontynuować pobieranie świadczenie 500+ na dane dziecko
  • - ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie pobierane jest świadczenie z Programu 500+

__________________________________________________________________________

W Piastowie Program Rodzina 500+ realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Tysiąclecia 3.

W naszym mieście z Programu 500+ korzysta obecnie 1515 rodzin, świadczenie jest wypłacane na 2005 dzieci - dane na czerwiec 2019 r.

Szacuje się, że po zmianach w Programie 500+, uprawnionych do świadczeń będzie 4500 piastowskich dzieci.

Pomoc w wypełnieniu dokumentów jest udzielana każdorazowo podczas przyjmowania wniosku. Pracownik realizujący Program 500+ w MOPS Piastów, przyjmując wniosek, zawsze go weryfikuje i wskazuje klientowi ewentualne braki wymagające uzupełnienia.

Więcej na temat Programu „Rodzina 500+” na stronach: www.mops.piastow.pl i www.gov.pl/web/rodzina


Do pobrania: plakat informacyjny


 Powrót