A Wersja graficzna
A- A A+

Nowe drogi i wodociągi

Jak ważny dla mieszkańców jest dobry stan dróg w miejscu zamieszkania, wiedzą wszyscy. Władze Piastowa starają się jak najwięcej robić w tym zakresie. Dowodem na to jest budowa w ostatnich czterech latach nawierzchni prawie 30 ulic, mimo że często przeszkód nie brakowało. W ostatnim czasie nową nawierzchnię oraz infrastrukturę towarzyszącą zyskała ulica Pokoju. Remont ten kosztował ponad 1 mln zł.

Zaawansowane prace budowlane trwają w ulicy J. Sułkowskiego na odcinku od ulicy Żbikowskiej do ulicy J. Sowińskiego. Planowane zakończenie prac zaplanowano na koniec maja br. Przypomnijmy - w ubiegłym roku ulica J. Sułkowskiego została wyremontowana na odcinku od ulicy J. Sowińskiego do ulicy S. Żółkiewskiego. Koszt budowy tego długiego odcinka ulicy J. Sułkowskiego od ulicy Żbikowskiej do ulicy S. Żółkiewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą to niemal 1,9 mln zł.


Niebawem rozpocznie się przebudowa ulicy Wiosennej wraz z budową odwodnienia. W ostatnim czasie rozstrzygnięte zostały przetargi na remonty kolejnych dróg. Po podpisaniu umów powinna rozpocząć się przebudowa ulic: Brzozowej, Złotej Jesieni i Ks. J. Skorupki na odcinku od ulicy I. Paderewskiego do pos. Nr 16 – także wraz z budową odwodnienia.

25 kwietnia br. ogłoszono przetarg na przebudowę nawierzchni al. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy R. Traugutta do ulicy J. Dąbrowskiego.

W ostatnich dniach rozstrzygnięto także przetargi na budowę wodociągów w ulicach: Kujawska, M. Kopernika, P. Wysockiego, Królowej Jadwigi, Pomorskiej, St. Kostki i Wojska Polskiego (od ulicy St. Kostki do ulicy Toruńskiej) i B. Leśmiana. Po podpisaniu umów z wykonawcami będziemy znali dokładne terminy rozpoczęcia i zakończania prac wodociągowych.

To nie koniec prac drogowych i wodociągowych w mieście. Nad opracowaniem kolejnych w piastowskim urzędzie stale trwają prace, w tym m.in. nad ulicą C.K. Norwida wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, kanał sanitarny). Obecnie trwają także działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy J. Fałata i ulicy K. Przerwy-Tetmajera (od ul. Dworcowej do ul. J. Fałata) wraz z odwodnieniem a także z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy J. Brandta i K. Przerwy-Tetmajera (od ulicy J. Fałata do ulicy Styki) wraz z budową odwodnienia i z wieloma innymi.

Jeśli chodzi o wodociągi, to zaplanowano, aby także w tym roku wybudować instalacje w ulicach: W. Kossaka, Dworcowej, Z. Gęsickiego i Szarych Szeregów (od ulicy Z. Gęsickiego do ulicy K. Tetmajera) oraz Krótkiej.

O postępach wymienionych prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Anna Lorens


 Powrót