Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska w SPZOZ „PIASTUN” utrzymana

1 października br. na terenie kraju weszło w życie wiele zmian w służbie zdrowia. Obok wprowadzenia sieci szpitali, zmienione zostały również zasady udzielania nocnej i świątecznej opieki medycznej, która co do zasady ma być udzielana w szpitalach.


Na szczęście w Piastowe nic pod tym względem nie zmieniło się. W SPZOZ „Piastun” udało się utrzymać całodobową opiekę medyczną. 


Nadal po godzinie 18:00 do 8:00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) w piastowskiej przychodni można skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad

•    w warunkach ambulatoryjnych
•    telefonicznie
•    wyłącznie w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta

Skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej uzasadnia

•    nagłe zachorowanie
•    nagłe pogorszenie stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
•    gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać

•    wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
•    recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
•    rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
Kontakt:
w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy
Piastów, ul. M. Reja 1, tel. 22 753 81 37
 Powrót