Mieszkam w Piastowie – tu płacę podatki, zmieniam miasto na lepsze

Szanowni piastowianie,
uprzejmie przypominamy, że każdy z mieszkańców Piastowa ma realny wpływ na poprawę jakości życia w naszym mieście.


Corocznie z budżetu państwa ponad 37 % naszego podatku wraca do gminy, którą wskazujemy w rocznym zeznaniu podatkowym. Wpływa to dalej między innymi na: rozwój lokalnej infrastruktury, transport publiczny, edukację i rozwój bazy oświatowej, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, pomoc społeczną, ochronę zdrowia oraz wiele innych ważnych dziedzin funkcjonowania gminy i jej społeczności.

Dlatego apelujemy:

jeśli mieszkają Państwo w Piastowie (a nie są tu zameldowani) i zależy Państwu na rozwoju naszego miasta, wzroście jego dochodów oraz podniesieniu komfortu życia jego mieszkańców i jakości usług publicznych, prosimy o wskazanie w rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) faktycznego miejsca Państwa zamieszkania w Piastowie.
Dzięki temu udziały z Państwa podatku dochodowego zostaną przekazane do Piastowa, a nie do gminy, w której są Państwo zameldowani, a nie mieszkają tam.

Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w urzędzie skarbowym nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami.
Nie wymaga zmiany miejsca zameldowania, czy wymiany dokumentów. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego. 

Jak to zrobić? 

Wystarczy na rocznym formularzu PIT wpisać:

•    W części AURZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE
•    W części BADRES ZAMIESZKANIA W PIASTOWIE

Wzór wypełnienia PIT

Jeżeli chcą Państwo wskazać miejsce zamieszkania w Piastowie poza okresem rocznego rozliczenia, należy wypełnić formularz ZAP-3 i złożyć go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie - ZAP-3 do pobrania tutaj

Proszę pamiętać, żeby o zmianie urzędu skarbowego powiadomić pracodawcę.

Miasto Piastów to nasze wspólne dobro i od nas wszystkich zależy jego rozwój oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców.

JAKOŚĆ ŻYCIA W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE ZALEŻY OD NAS SAMYCH

Anna Lorens Powrót