A Wersja graficzna
A- A A+

Majowy przegląd inwestycji

Zapraszamy do przeglądu kilku inwestycji miejskich i ich bieżącej realizacji. Gdzieniegdzie prace chylą się ku końcowi lub właśnie zostały zakończone, w innych miejscach wykonawcy intensywnie działają.

Najnowsza z naszych inwestycji to przebudowa i rozbudowa piastowskiego LO wraz z budową hali sportowej. Tu wykonawca od razu po udostępnieniu terenu pod budowę w imponującym tempie przystąpił do prac.

Kolejne niedawno rozpoczęte zadanie to budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wykonawca został wprowadzony na plac budowy i organizuje sobie teren do prac. Zaawansowane natomiast są prace związane z budową ul. J. Poniatowskiego, która także będzie drogą dojazdową do PSZOK. W ramach inwestycji wykonane zostały już chodniki i wjazdy do posesji oraz nowy kanał deszczowy.

W Willi Millera także trwają zaawansowane prace budowlano-modernizacyjne.

Na targowisku miejskim wykonawca kończy swoje działania.

W nowo budowanej filii przychodni SPZOZ PIASTUN zamontowano w budynku stolarkę okienną i drzwiową, wykonano prace wykończeniowe kondygnacji podziemnej, a na piętrze zamontowano instalacje wewnętrzne.

Zaawansowane są także prace związane z zagospodarowaniem parku sportowo-rekreacyjnego przy ul. J. Sowińskiego. Zainstalowano nowe oświetlenie, trwają roboty związane z budową ciągów pieszych, sadzone są drzewa i krzewy. Przeprowadzono także prace pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów. Na terenie parku zaplanowano także wybudowanie boiska wielosportowego.

Także sprawnie postępuje budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ronda im. Prezydenta Kaczorowskiego do skrzyżowania z ul. J. Matejki. Roboty budowlane powinny zostać zakończone w sierpniu br.

Prace w ul. C. K. Norwida (koszt inwestycji to prawie 3 mln zł) i w ul. Ożarowskiej (koszt inwestycji to ponad 1 mln zł) już zostały zakończone i odebrane bez uwag.

Nad kolejnymi inwestycjami władze miasta i urzędnicy intensywnie pracują.


 Powrót