Konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji

KONKURS ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI PRZESTRZENI MIEJSKICH:

„Zagospodarowanie działki nr.ew.331/1 obr.3 położonej w Piastowie przy ul. Bohaterów Wolności z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne, edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne oraz związane z ochroną zdrowia”

Organizatorem Konkursu jest Zamawiający, czyli Gmina Piastów reprezentowana  przez Burmistrza Piastowa

Siedziba Organizatora Konkursu: 
 05-820 Piastów  ul. 11 listopada 2
 tel. (0 22) 770 52 01;  fax (22) 723 66 00; e-mail burmistrz@piastow.pl   
 Godziny urzędowania:  pn-pt 8-16

Osobami  uprawnionymi do porozumienia się z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji na jego temat są:
Konrad Rytel – przewodniczący komisji konkursowej, do udzielania informacji dotyczących Konkursu w imieniu  Burmistrza  Piastowa, tel. 22/770 52 01,
Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu.pdf
Regulamin konkursu.doc

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Formularz zgłoszeniowy.doc

Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw majątkowych.pdf

Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw majątkowych.doc Powrót