A Wersja graficzna
A- A A+

Jubileusz stulecia harcerstwa w Piastowie

Harcerstwo – ruch społeczny i wychowawczy, oparty na służbie, pracy nad sobą i braterstwie. Od prawie stu lat zrzesza ludzi w przeróżnym wieku, zjednoczonych wspólnymi wartościami i ideami. Gromadzi osoby gotowe poświęcić siebie dla innych.

W tym roku piastowscy harcerze przeżywali nie tylko stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, ale też stulecie działania ruchu harcerskiego na terenie Piastowa. Ten wyjątkowy jubileusz świętowali cały rok 2018, a zwieńczeniem obchodów były uroczystości miejskie, które odbyły się 18 listopada.Tego chłodnego, listopadowego dnia harcerze zgromadzili się na mszy świętej w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, stojąc w dwóch kolumnach w nawie głównej. Następnie przeszli na skwer prof. hm. Aleksandra Kamińskiego, gdzie odbył się uroczysty apel. Przybyli na niego piastowianie, delegacja Urzędu Miejskiego w Piastowie z burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim na czele, a także reprezentacja Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego im. Bohaterów Warszawy.


Podczas apelu została odsłonięta tablica upamiętniająca patrona Hufca ZHP Piastów, prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” - cenionego pedagoga, założyciela Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Jednakże nie była to jedyna podniosła chwila podczas apelu, gdyż zostały na nim nadane tytuły honorowe, nadane przez Radę Miejską w Piastowie, „Zasłużony dla Miasta Piastowa” dh. Andrzejowi Siedleckiemu, dh. Krystynie Siedleckiej, dh. Halinie Broniarek, Zbigniewowi Ratyńskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie oraz Hufcowi ZHP Piastów.

Po części oficjalnej nadszedł czas na świętowanie w typowo harcerski sposób – obecni na uroczystościach mieli okazję zjeść grochówkę przygotowaną w kuchni polowej, a także usiąść z harcerzami przy ognisku i wspólnie pośpiewać. Oprócz tego, udostępniona była wystawa ukazująca dzieje piastowskiego harcerstwa od samego początku. Każdy gość mógł dotknąć starych proporców, kronik oraz drewnianych tabliczek z harcerskich obozów. Był to moment, w którym osoby, których droga skrzyżowała się kiedyś z piastowskim skautingiem, mogły odnaleźć swoich dawnych kolegów z drużyny i wspólnie przywołać wspomnienia związane z harcerskim mundurem.

To piękne spotkanie pokoleń było długo przygotowywane przez instruktorów Hufca ZHP Piastów, którzy włożyli mnóstwo pracy, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Z pewnością można stwierdzić, że dopięli oni swego, wystarczy spojrzeć choćby na uśmiechniętych gości zerkających w obiektyw aparatu znad grochówki.

pwd. Małgorzata Duda


 Powrót