A Wersja graficzna
A- A A+

Przekaz decyzji dla podatników

Burmistrz Miasta Piastowa uprzejmie informuje, iż od dnia 2 marca 2018 roku decyzje wymiarowe dotyczące podatku od nieruchomości i podatku rolnego będą roznoszone przez pracowników Poczty Polskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Piastowie. Prosimy zwrócić uwagę na nowe numery rachunków indywidualnych (zmiana banku) na decyzjach.

Pracownicy Urzędu Miejskiego są wyposażeni w imienne identyfikatory i upoważnienia od Burmistrza Miasta Piastowa oraz nie są uprawnieni do pobierania podatku ani innych opłat.


 Powrót